You are here

dagpenge

Minister skærper krav til ledige

Alle ledige skal hver tredje måned bevise, at de reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, foreslår beskæftigelsesministeren. Ellers bliver dagpengene taget fra dem med øjeblikkelig virkning.

(Vildlednings)Minister skærper krav til ledige (DR online) (12. oktober 2005)

CV-samtaler har konsekvenser for lediges selvforståelse

DR P1s Orientering idag d. 5. oktober 2005.

For at få dagpenge eller kontanthjælp, SKAL alle arbejdsløse skrive en levnedsbeskrivelse - altså et CV - og lægge det ud på Internet. Sådan har reglerne været siden 1. januar 2003. I praksis er det dog kun ganske få arbejdsgivere, der læser de mange CV'er.

Er kontanthjælpen og dagpenge de næste mål for Velfærdskommissionen ?

Velfærdskommissionen aflægger rapport d. 7. december 2005. Indtil videre har den på det seneste i deres indlæg i samfundsdebatten beskæftiget sig med især efterlønnen.

Jeg vil skyde på, at kommissionen også udbreder sig om andre emner end efterløn.

Fra Kommissoriet for Velfærdskommissionen:

"For at kunne finansiere velfærdsopgaverne i fremtiden er det nødvendigt at øge produktion og beskæftigelse og gennemføre reformer af velfærdssystemerne.

Velfærdssystemerne skal i højere grad målrettes de grupper, der har mest behov for hjælp, og de skal understøtte størst mulig deltagelse på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet skal være mere rummeligt."

Sider

Subscribe to RSS - dagpenge