Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Den hemmelige paragraf om særlig støtte til høje boligudgifter for kontanthjælpsmodtagere, dagpenge, sygedagpenge, barselspenge

Rettelse: 1. september 2015
Loven er ændret 1. januar 2015, så alle unge på kontanthjælp eller uddannelseshjælp også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Se mere her:
§34 - kontanthjælp / uddannelseshjælp (SINDVejle.dk)

Rettelse: 24. februar 2015
brøkfolkepensionister & brøkførtidspensionister (efter 2003) er desværre ikke berettiget til at kunne modtage særlig støtte efter aktivlovens §34. Jeg beklager, flj.

Brøkpensionister (førtidspensionister efter 2003) kan godt modtage §34 særlig støtte, hvis de også modtager supplement i Aktivlovens §27a.
Andre kan være berettiget til personligt tillæg - også for gifte brøkfolkepensionister over 65 år samt brøkførtidspensionister bevilget før 1. januar 2003.

SIND Vejle lokalafdeling skrev den 24. juni 2014:

SIND Vejle lokalafdeling har lavet et 2 siders notat om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Du kan være berettiget til §34, hvis du enten er blevet
1. syg
2. arbejdsløs
3. eller ved samlivsophør.

Hvis du bor i ejerbolig eller andelsbolig kan du også være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Dog kan det blive udbetalt som lån med krav om tilbagebetaling.

Læs den her i pdf format:
/ Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde.pdf

Du kan få både boligsikring & særlig støtte til høje boligudgifter.

Følgende ydelser kan modtage særlig støtte (ikke fuld liste):

Arbejdsmarkedsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sygedagpenge (kr. 4.608,- per 14. dag), dagpenge, særlig uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse samt deltidsefterløn & barselspenge.

NB !
Unge imellem 25 & 29 år på kontanthjælp havde ret til særlig støtte til høje boligudgifter frem til & med den 30. juni 2014 i en overgangsperiode.

Unge under 30 år kan både som hjemme- & udeboende på uddannelseshjælp & kontanthjælp være berettiget til særlig støtte i Aktivlovens §34 de første 3 måneder.

Du kan få op til 3 års tilbagebetaling af særlig støtte til høje boligudgifter.

Per 1. juni 2014 bliver efterbetaling af alle ydelser ikke længere modregnet i kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.

På vegne af SIND Vejle lokalafdeling

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Fundet her:

/ Notat om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 (SIND Vejle lokalafdeling) (24. juni 2014)

Omtalt i Lokalavisen Vejle den 24. juni 2014:

/ Psykisk syge får ikke søgt den hjælp, de kan få (Vejle.Lokalavisen.dk)

Ydelser inspireret af:
/ Københavns Kommune: Særlig støtte til høje boligudgifter (kk.dk)

Jeg kan se, at jeg har glemt barselspenge som ydelse :/

samt:

/ Særlig støtte §34: støtte til husleje til brøkpensionister i Aktivloven ( * opdateret * ) (Denmarkonline.dk) (14. januar 2014)

Hvis du møder en sagsbehandler der siger, at når du har kunnet klare dig uden særlig støtte til høje boligudgifter indtil nu. Ja, så er det vel ikke nødvendigt at søge om det nu, vel ?

Så optag det & læg eventuelt vedkommende på youtube med navns nævnelse !

Det er nemlig ulovlig vejledning & strafbart for vedkommendes ledere samt ledere længere oppe i forvaltningen ! (Inklusiv kommunaldirektøren).

Straffeloven:

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

/ Straffeloven (Retsinformation.dk)

Godt nok er ingen offentlige ansatte endnu blevet straffet efter disse paragraffer, men der kommer jo altid en første gang.

Det kræver dokumentation. & der er lydoptagelser et god våben i den kamp.

Du skal ikke finde dig i noget.

Slet ikke uretfærdighed !

Du kan lovligt optage samtaler, som du selv deltager i henhold til Straffelovens §263, stk. 3:

§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

stk. 3: ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Via

[/ Optagelse af samtale med sagsbehandler - K10 - Flexjob & Førtidspension (K10.dk) (7. juni 2010)]

Med andre ord. Så siger den paragraf at du godt må optage samtaler, som du selv deltager i.

Hvis en sagsbehandler siger, at du ikke må optage møder i jobcentret.

Så kunne du jo først spørge:

Har du noget at skjule ?

& så henvise til Straffelovens §263, stk. 2.

Med andre ord.

Har du optaget din sagsbehandler idag ?

& gå så igang med at søge om særlig støtte til høje boligudgifter.

Find dokumentation dine årsudgifter for varme- & eludgifter frem.

En kr. 600 eller mere skattefrit om måneden som især som enlig er da værd at tage med, ikke ?

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

P.S.: Du kan også udlevere en kopi af Straffelovens §150, 151, 155 & 157 til sagsbehandleren, som du kan bede vedkommende om at give til sine chefer.

P.P.S.: Nå, ja. Aktivlovens §34 er så hemmelig, at den ikke engang er på Borger.dk her lige nu & her idag !

Jeg er kandidat for Enhedslisten ved Regionsvalget 21.11.17

Jeg er kandidat for Enhedslisten ved regionsvalget den 21. november 2017.

Du kan stemme på mig i hele Region Syddanmark fra Esbjerg til Nyborg.

Jeg er på plads nr. 17.

Du kan læse mere om mine mærkesager til regionsrådet her:
http://flemmingleerjakobsen.dk/

Eller på min kampagne side på facebook:
fb.com/flemmingleerjakobsen

Du kan stemme fra kl. 8 til kl. 20 tirsdag den 21. november 2017.

Mvh
Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
Vejle

Kandidat nr. 17 for Enhedslisten i Region Syddanmark til regionsvalget

Paragraf 34

Hej,

Jeg får særlig støtte på nuværende tidspunk.

På et tidspunkt, så bliver jeg nødt til at flytte fra min lejlighed, da den stiger med 2000-2500 kr, når vi engang skal starte med renoveringen.

I den forbindelse har jeg fået at vide af min sagsbehandler på kommunen, at jeg ikke kan få yderligere (altså flere kroner) end det jeg modtager nu.

Det er sådan, jeg overvejede at flytte ned til byen (noget med større social kontakt og ikke så langt fra indkøb). Huslejen der var så 1500 kr. højere (for færre kvm) end, den er på nuværende tidspunkt. Men mindre når renoveringen er igangsat.

Min sagsbehandler sagde til mig, at jeg ikke kunne få de 1500 kr. refunderet med paragraf 34 - at jeg selv skulle betale differencen.

Lige nu venter jeg så på at min boligforening igangsætter renoveringen, så jeg kan låne penge til selve boligindskuddet til ny lejlighed.

Altså er mit spørgsmål - er der en max beløb på, hvad man kan modtage i ydelse efter paragraf 34?

vh
Anja Simonsen

Kun hvis du er ramt af enten dagpengeloft eller 90 procent regel

Hej Anja,

Der er tidspunkter, hvor højere husleje ikke udløser mere i særlig støtte til høje boligudgifter.

Det kan være, hvis du enten er omfattet af dagpengeloftet eller 90 procent regelen i forhold til §34 i Aktivloven.

Hvis du rammer et af disse lofter, så kan der blive tale om at en del af huslejestigningen ikke udløser mere i særlig støtte til høje boligudgifter.

Men det afhænger af dine konkrete boligudgifter samt for 90 procent regelen, hvor høj din tidligere indtægt har været.

Det er lidt svært at vurdere om din sagsbehandler har ret, om dette ikke giver ret til mere i særlig støtte til høje boligudgifter.

Derfor bed om at få det på skrift, som du har fået at vide.

Men i forhold til at flytte til en anden bolig, så gælder det at hvis du forøger boligudgifterne så bruges netop boligudgifterne i din nuværende bolig. Der har din sagsbehandler fuldstændig ret.

Du kan dog måske få mere i boligstøtte som følge af huslejestigningen. Har du undersøgt, hvor meget det er ?

Men reelt bør du først flytte til en anden bolig i forhold til §34 i Aktivloven, når den første højere husleje er blevet opkrævet.

Da den anden bolig ikke er dyrere end din nuværende bolig (inklusiv højere husleje som følge af renoveringen), så forøger du jo ikke dine boligudgifter. Dermed kan du få dækket en større del af boligudgifterne ud fra den nye boligs boligudgifter. Hvor meget afhænger igen af 90 procent reglen & dagpengeloftet.

Så hvis det er muligt at vente med at flytte, så vent.

Hvis du flytter nu, så får du nemlig ikke ekstra tilskud til særlig støtte til høje boligudgifter.

Mvh
FlemmingLeer
 

[email protected]

Angående det du skriver her.

NB !
Unge imellem 25 & 29 år på kontanthjælp havde ret til særlig støtte til høje boligudgifter frem til & med den 30. juni 2014 i en overgangsperiode.

Unge under 30 år kan både som hjemme- & udeboende på uddannelseshjælp & kontanthjælp være berettiget til særlig støtte i Aktivlovens §34 de første 3 måneder.

Altså jeg er 25 og får 2100 i paragraf 34 og jeg har ikke hørt noget om det kun skulle være i 3 mdr?

MVH Natalia

Loven er ændret per 1 januar 2015

Hej Natalia,

Loven blev ændret den 1 januar 2015, så alle unge på kontanthjælp eller uddannelseshjælp kan få det idag. Hvis de vel at mærke lever op til kravene for at kunne modtage særlig støtte til høje boligudgifter.

Men unge aktivitetsparate under 30 år i 2014 kunne faktisk modtage særlig støtte til høje boligudgifter i hele 2014, hvis vedkommende opfyldte kravene til særlig støtte til høje boligudgifter.

Men hvis du boede hjemme sidste år, så kan du have penge til gode for de første 3 måneder.

Læs mere her for mere opdaterede oplysninger:
http://sindvejle.dk/node/248

Mvh
Flemming
Denmarkonline.dk

Paragra34

Hej Flemming
Dejligt man finder et sted man kan søge råd ;)
Jeg står i den situation at jeg er kronisk syg, går og afventer møde med ressurseråd, og har en barn på 17 som lige er startet i lære
jeg er på kontanthjælp. og har så mister så 2000 kr i boligsikring..
jeg taler så med min sagsbehandler og får at vide at så må mit barn som er 17 betale for at bo hjemme.. hvilket jeg ikke finder rimligt, det ikke alverden mit barn får udbetalt, og mener ikke et barn på 17 skal betale, det fair når mit barn bliver 18 til efteråret og var aftalt et beløb men får nu at vide at man forventer at et hjemmeboende barn skal betale det halve af huslejen dvs at mit barn skal betale ca 3500 blot for bolig et beløb jeg mener havde været rimligt med kost..
Min sagsbehandler er ikke til at tale med siger jeg har hørt om flere der får den ydelse med børn under 18 jeg får at vide at når man får kontanthjælp med forsøgerpligt kan man ikke få det
Kan det virkelig være rigtigt.. han siger så i telefonen at jeg kan få det på skrift. beder jeg så dagen efter om på mail og få disse svar Kopi af lejekontrakt
- Kopi af seneste 3 huslejeopkrævninger
- Kopi af seneste a´conto elregning
- Kopi af seneste 3 opkrævninger vedr. eventuelle andre boligudgifter som ikke opkræves sammen med din husleje, f.eks. gas, vand, varme m.m.
- Kopi af seneste 3 lønsedler fra før du overgik til kontanthjælp
- Kopi af bevillingsskrivelse fra Udbetaling Danmark vedrørende din boligsikring
- Oplysning om, hvorvidt dit barn aktuelt bidrager til huslejen og i givet fald, med hvor meget

Så vidt jeg er orinteret skal han ikke have lejekontrakt, og 3 husleje opkrævninger, og den med de 3 lønsedler er helt hen i vejret har været på kontanthjælp i over 20 år, så nej det har jeg ikke mere...
Hvad skal jeg gøre, hvis ikke jeg kan få noget hjælp når han bliver 18 ender det meget vel med vi står på gaden.. vi kan ikke få noget billigere, jeg har undersøgt., mit barn har selv diagnose og er ikke moden nok til at flytte hjemmefra har brug for min vejledning så de er i fuld sving med at ødelægge en familie helt for jeg kan ærligt ikke mere.. så træt af at man skal kæmpe hele tiden... så håber du kan give mig nogle svar
God sommer
Mvh
Den trætte Mor

Ved det ikke med sikkerhed

Hej Den trætte Mor,

Umiddelbart vil jeg sige, at sålænge din søn er under 18 år. Så kan kommunen ikke bestemme om din søn skal betale husleje. Han er jo under 18 år & ikke myndig. Men jeg er ikke sikker.

Under alle omstændigheder, så skal sagsbehandleren ikke diktere en eventuel huslejes størrelse.

Men sålænge han er under 18 år gælder grænsebeløbet for forsørgere i forbindelse med særlig støtte til høje boligudgifter, som du selv skal betale på kr 4.050,- per måned af boligudgifterne.

Iøvrigt så bliver den første lejeindtægt ikke modregnet i kontanthjælpen per 1 januar 2015. Forudsætningen er en lejekontrakt. Men det skal selvfølgelig opgives til Skat & Udbetaling Danmark.

Nej, det er også første gang at jeg hører om, at lejekontrakt skal med ved ansøgning til særlig støtte til høje boligudgifter. Men send det med alligevel.

Desværre er det et krav at lønsedler skal med ved ansøgning til Aktivlovens §34. Også hvis det er 20 år siden :-/ Hvis du ikke har dem, så skriv det til sagsbehandleren.

SIND har iøvrigt en gratis & anonym telefon rådgivning, hvis det er en psykisk diagnose din søn har.

/ sindspaa.dk

Mvh
FlemmingLeer 

Paragraf 34

Hej
Jeg har søgt paragraf 34 og fået afslag og grunden er at jeg ikke har vedlagt lønsedler fra mit sidste arbejde før jeg blev syg og var på dagpenge og sygedagpenge on Off i seks år og nu ressource ydelse. Jeg skal helt tilbage til 2001 hvis jeg skal fremskaffe en lønseddel. Kan det virkelig være rigtigt?
Vh. Annette

Ja

Hej Annette,

Ja, sådan er reglerne idag.

Mvh
FlemmingLeer

§34

Jeg har netop fået behandlet min ansøgning og godkendt fra ansøgningsdatoen. Men da jeg bor i eget hus er jeg kun tilkendt kr 337,80 i kontanthjælp (jeg er pt på sygadagpenge/arbejdsmarkedsydelse. Restbeløbet har jeg fået som tilbagebetaling.
1. jeg har for 2. gang mit hus til salg uden held og det kan kun sælges med tab - er der så mulighed for at søge dispensation
2. Har jeg yderligere mulighed for at søge 3 år tilbage og hvad ser man på her?

Tak for dit indlæg

Hej Joan,

Tak for dit indlæg.

Jeg har sendt en vejledning til dig om godkendte udgifter til husejere på din mail.

For at få med op til års bevilling, så se her under
"Ret til 3 års tilbagebetaling"

http://sindvejle.dk/node/223

Det er vigtigt, at du opgiver din indtægt før du kom på sygedagpenge. Det har kan have betydning for, hvor meget du kan modtage i §34 i Aktivloven.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen

Bliver modregnet i paragraf 34. Er det lovligt?

Hej. Dette tilfælde omhandler ikke mig selv, men min nabo. Jeg prøver at hjælpe hende med, at få svar på hendes spørgsmål/undren, idet vi/jeg ikke kan finde nogle svar på nettet.

Hun bor i en ganske almindelig lejelejlighed.

Hun modtager kontanthjælp.

Hun får særlig støtte efter paragraf 34.

Kommunen betaler automatisk hendes husleje hver måned, så de penge er selvfølgelig fratrukket når hun får udbetalt (resten af) sin kontanthjælp.

Når hun så modtager årsregnskab for vand og varme, og er så heldig, at hun skal have penge tilbage, så modregner kommunen det hun får tilbage for vand og varme, i den særlig støtte efter paragraf 34, som hun får.

Hendes/vores spørgsmål er således, som emnet lyder, er det lovligt? Må kommunen gerne gøre det?

På forhånd mange tak :-)

Ja, det er lovligt

Hej Dragana,

Jeg havde overset din kommentar. Det må du lige undskylde.

Ja, det er fuldt lovligt.

Der er oplysningspligt for særlig støtte §34 i Aktivloven & andre ydelser fra kommunen. Det betyder, at kommunen altid skal have besked ved ændringer i økonomien.

Det er jo også kommunen, der har ydet tilskud til boligudgifterne. Her er varmeudgifter en af de godkendte udgifter.

Hvis beløbet, som er kommet retur fra varmepenge er højere end særlig støtte kan det evt. deles over flere måneder.

Så oplever din veninde ikke så stor afsavn ved f.eks., at al særlig støtte forsvinder i en måned. Men det afhænger af sagsbehandlerens afgørelse.

God weekend

& Spred glæde..trods alt :)

Mvh
FlemmingLeer

Paragraf 34 afvist i mandags. Håber du ved besked!

Kære Flemming
Jeg søgte om paragraf 34 og fik afslag.
Men der står ingen paragraffer nævnt i mit meget korte afslag jeg fik ind i min digital eboks.

Det lyder sådan her:
"Du er ikke berettiget til særlig støtte, da du ikke har haft højere indtægt end kontanthjælp."

Mit udgangspunkt for at søge, er at jeg har boet tilfremleje i en lejlighed. Da mit lejemål stoppede, var jeg nød til at finde ny bolig til mig og min datter på 20 mdr.
Nu har jeg fundet en lejlighed, og da jeg har fået paragraf 34 før, regnede jeg da stærkt med at ville få den hjælp som enlig mor i Kbh.

Min husleje i min nye bolig er 5900 kr inkl varme, vand og gas. Hvilket er en helt normal leje i Kbh for en 2 værelset lejlighed ( 48 kvm )

Men så fik jeg den overstående afgørelse ind i min epost/digital eboks.

Jeg forstod det ikke og ringede med det samme til København kommune ydelses centret, nummeret var vedhæftet til evt spørgsmål.

Jeg fik fat i en sød sagsbehandler, som beroligende mig, sagde at hun synes det lød underligt, og ville sende den sagsbehandler, som har lavet afgørelse en mail om at jeg var uforstående med henhold og ville kontaktes for yderligere forklaring.
Derefter lovede hun mig et opkald, tirsdag den følgende dag, altså i tirsdags.

Jeg fik intet opkald.
Onsdag ringer jeg så igen, da jeg bliver bekymret. Får fat i endnu en sød sagsbehandler, hun slår mig op, intet notat. Jeg får hendes navn og hun forsikrer mig om at hun vil gøre det som blev mig lovet i mandags. Og også hun er uforstående med afgørelsen.
Men, jeg får stadig Intet opkald denne dag, selv om hun laver en haster.
Torsdag kl 11 stadig intet opkald.
Så, jeg ringer op og får fat i en mindre imødekommende mand/ sagsbehandler, som er uforstående og afvisende og ender med at lægge på, efter jeg har spurgt efter lidt venlighed?!?!
... Argh ...
Jeg ringer op igen...
Får fat i en sød kvinde/sagsbehandler, som denne gang kan fortælle mig at notatet fra onsdag er lavet, men siger hun vil lave endnu et notat.
Jeg takker og lægger på.
Da jeg lidt inden lukketid stadig ikke har fået mit opkald, ringer jeg igen.
Tilfældigt er det den sagsbehandler som har lavet mit afslag, der denne gang tager telefonen.
Hun er irriteret, da hun påpeger for mig at det er hende jeg søger. Jeg spørg til mit opkald jeg er blevet lovet, og hun svare at hun var/er uforstående over for at jeg ønsker en privatsamtale med hende, da en hver socialrådgiver kan svare mig på mine spørgsmål. så derfor ringede hun ikke!?!?
Selv om det ikke var mit påfund at få en privat samtale med hende? Det var deres da de ikke ku svare mig på mine spørsmål og var lidt uforstående over afgørelsen..

Klart jeg bliver bekymret om min sag er havnet på det "forkerte" bord.

Hun begrundede så at grunden til hendes afslag var at jeg ikke har været i arbejde siden 2009 og at jeg er forsørger. Så derfor fik jeg forhøjet børnepenge fra Danmark og var ikke berettiget til særligborlig støtte.

Flemming kan du hjælpe mig?

Kærlig hilsen Signe

Klag over det & dokumenter din indkomst tidligere §34 ansøgning

Hej Signe,

Du skal bede om at få beregningen, hvis du ikke allerede har fået den.

Samt dokumentere din indkomst fra før du kom på kontanthjælp. Det lader til at det er den, som er grunden til afslaget.

Aktindsigt

Hvis du ikke selv har dokumentation for det, så søg aktindsigt i din ansøgning om §34 fra tidligere. Den bør ligge som en del af ansøgningen i din sagsmappe.

Ved aktindsigt skal kommunen svare dig inden for 7 arbejdsdage.

Du skriver bare:
"Jeg søger aktindsigt i min §34 ansøgning fra ? dato."

Klag

Når du har fået dokumentationen for den løn før kontanthjælp, så skal du klage over afgørelsen & vedlægge den indtægt før du kom på kontanthjælp. Dermed hæver du din tidligere nettoindtægt, hvor der er en 90 procent grænse for kontanthjælp inklusiv særlig støtte. Der kan højst kunne udbetales en indtægt på 90 procent af tidligere indtægt.

Du har 4 ugers klagefrist fra afgørelsen.

Desværre har mange sagsbehandlere et stort antal sager & det kan måske være derfor, at du ikke er blevet kontaktet. Men det burde de selvfølgelig.

Husk at føre en dagbog over henvendelser til kommunen i den her sag, hvor du noterer navn & tidspunkt for samtalen.

Det kan også hjælpe dig med at holde styr på samtalerne, når du åbenbart bliver rundkastet i systemet.

Med venlig hilsen

& Spred Glæde...trods alt :)
FlemmingLeer

Paragraf 34

Jeg bor i Frederikshavn kommune og ha nu 2 gange fået nej til særlig støtte. Jeg måtte i januar 2014 flytte fra kæresten da jeg mistede min revalidering og overgik til kontanthjælp. Jeg boede hos min datter og fik efter 6 md denne lejlighed, en 3 vær, og ja jeg har ikke noget at bruge så stor en lejlighed til men tog den for at få mit eget og når jeg en gang bliver tilbudt en 2 vær tager jeg selvfølgelig den. Jeg giver 4037 i leje, 639 i varme, 438 i vand, 109 i antenne og 350 i el. Ialt en md husleje på 5573. Jeg har fået at vide jeg ikke kan få særlig støtte da lejligheden både er for dyr og stor. Er det rigtigt? Mvh. Susanne Nielsen

Hej Susanne

Hvornår fik du sidst afslag ?

Du har jo 4 ugers klagefrist.

Har du klaget over den sidste & den første afgørelse ?

Du må ikke tage dig til takke med et mundtligt afslag.

Du har krav på en skriftlig afgørelse fra kommunen.

Mvh
FlemmingLeer

Kan jeg få hjælp til høj husleje .

Jeg er førpensionist og sidder med en husleje på 8200 med vand og varme , kan jeg få nogen hjælp ud over min boligsikring ?

MV hilsen Bianca

Nej, men

Hej Bianca,

Om boligstøtten
Hvis du bor i en bolig anvist af din kommune, så gælder begrænsningen af boligstøtten ikke. Det kan være, hvis du bor i et botilbud eller i en handicapvenlig bolig.
Hvis du får døgnhjælp er der også ekstra boligstøtte. Samt hvis du er stærkt bevægelseshæmmet.
Der skal du kontrollere din boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Det kan gøres via borger.dk:
https://www.borger.dk/sider/boligstoette-foertidspensionister.aspx

Botilbud
Hvis du bor i botilbud, så kan du være berettiget til at få dækket den del af huslejeudgiften, der ligger over gennemsnittet for en bolig i dit lokalområde.

Det følger af servicelovens §100 om merudgifter.

Læs mere her i praksisnyt nr. 37 - 2014 fra maj i år fra Den uvildige konsulentordning for handicapområdet:

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/botilbud/praksisnyt-artikler-om-botilbud/praksisnyt-nr-37-unge-i-botilbud
Fundet her:
[http://www.dukh.dk/om-dukh/om-dukh/publikationer/praksisnyt]

Mvh
Flemming