You are here

Hemmelig Trans Pacific Partnership handelsaftale vil give virksomheder ret til at ændre amerikansk lovgivning

Democracynow.org kunne torsdag den 14. juni 2012 fortælle om en hemmelig “handelsaftale”, som reelt vil sætte blandt andet USAs miljø- & finanslovgivning under virksomheders kontrol.

Trans Pacific Partnership (TPP) vil give multinationale virksomheder retten til at kræve kompensation for udgifter som følge af lovgivningen eller hvis de ikke bliver behandlet godt nok. Samtidigt er USA foregangsland i forhandlingerne om aftalen for, at der ikke kan indføres regulering af finanssektoren.

Forhandlingerne har i 2 år været hemmelig indtil et kapitel fra aftalen blev lækket til den amerikanske NGO Public Citizen onsdag den 13. juni 2012.

Forhandlinger om handelsaftalen er så hemmelig, at formanden for senatets handelskomite Ron Wyden & hans ansatte ikke engang må se udkastet til aftalen. Handelsaftaler hører under senatets handelskomite. Til gengæld må 600 andre embedsmænd med sikkerhedsclearing godt. Det hører med til historien, at formanden også sidder i senatets efterretningskomité, som giver adgang til viden om USAs atomvåben. Men åbenbart ikke om USAs hemmelige forhandlinger om handelsaftalen TPP.

TPP vil også give virksomheder retten til at sagsøge lande & kræve ændringer af landets miljø- & finanslovgivning inklusiv USAs. Hvis en virksomhed påberåber sig retten til kompensation kan kan et hemmeligt tribunal uddele bøder uden øvre grænse.

TPP vil også forbyde lokale kampagner som f.eks. “Køb varer fra New York” eller “Køb dansk”. Samtidigt vil den forbyde krav om at genbruge materialer som f.eks. til indlevering af elektronik affald. Man må heller ikke lave kampagne med stille krav om, at en uniform ikke må laves i lavtløns fabrikker & under kummerlige forhold med 10-12 timers arbejdsdage i 3. verdenslande som Kina & Indien. Også kaldet sweatshops.

Indtil videre har Australien, Brunei, New Zealand, Singapore, Chile, Peru, Vietnam & U.S.A. forhandlet denne “handelsaftale” i hemmelighed i 2 år. Det sidst tilkomne land er Malaysia. Samtidigt er aftalen åben for at andre lande kan tiltræde den, som f.eks. Kina eller for EUs vedkommende EU-kommissionen, hvor spørgsmål om handelsaftaler er et rent EU anliggende.

Denne aftale går stik imod et løfte, som Barack Obama afgav i 2008 under præsidentvalgkampen om, at "han ikke vil indgå en bilateral aftale der forringer miljøkrav, fødevaresikkerhed, hensynet til sundhed ... & som vil give udenlandske investorer større rettigheder en amerikanske investorer."

I realiteten vil det indføre en global bindende regering bestående af virksomheder, der som de eneste bliver de reelle lovgivere.

& et farvel til demokratiet.

Se indslaget online her:

Eller på Democracynow.org:
/ Breaking ’08 Pledge, Leaked Trade Doc Shows Obama Wants to Help Corporations Avoid Regulations (Democracynow.org) (14. juni 2012)

& læs mere om det lækkede kapitel her:

June 14 - / Memo: Proposed Trans-Pacific Partnership rules could undermine Medicare, Medicaid and Veterans’ Health, hurting seniors, military families and the poor (Citizen.org) [pdf]
    June 13 - / Leaked TPP Investment Chapter Text (Citizen.org) [pdf]
    June 13 - / Memo: Public Interest Analysis of Leaked Trans-Pacific Partnership (TPP) Investment Text (Citizen.org) [pdf]
    June 13 - / Press Release: Controversial Trade Pact Text Leaked, Shows U.S. Trade Officials Have Agreed to Terms That Undermine Obama Domestic Agenda  (Citizen.org) [pdf]

Via
[/ Global and Trade initiatives (citizen.org)]

Obama som two-face joker ?

Ja, han er i lommen på de multinationale virksomheder.

Hans eneste mål lige nu er - at blive genvalgt.