You are here

Den negative sociale fødekæde

Jeg undrer mig egentligt ikke over, at der sker nedskæringer på det sociale område under denne regering med Anders Fogh Rasmussen i spidsen. Det jeg synes er mere åbenlyst er, at det er en hel samfundsmodel som nedbryder folk via mindre i ydelse. Derved presses folk, som i forvejen er presset via arbejdsmarkedsparathed ud i desperate handlinger. Det er en samfundsmodel, der spekulerer i og kræver at folk bliver slidt op. Det er en negativ social fødekæde, som har sine omkostninger på begge sider af skranken.

Denne fødekæde presser familier via mindre i indkomst med deraf følgende problemer for børn i disse familier. Børn er de første, som ubevidst registrerer den mindste usikkerhed. De er et termometer for familiens velfærd. Måske kan børnene ikke koncentere sig om at lave lektier, prøver stoffer eller bliver ballademagere. Dermed er det en fødekæde, som nærmest garanterer at den negative sociale arv fortsætter også i næste generation.

Så kan de sociale arbejdere træde til med brandslukning på problemer, som opstår et helt andet sted. Nemlig på det økonomiske område. Men de er sikret arbejde. Det samme er de Falck og politifolk, som måske bliver kaldt ud til husspektakler. Husspektakler som igen har sin årsag i eskapisme i form af druk og anden misbrug. Men som igen kun er en rød lampe for en situation skabt af mindre økonomisk råderum. Jeg er overbevist om, at der ligger der en bevidst strategi bagved de mange nedskæringer der siden 1996 er set på det sociale område i bred forstand. På anden måde kan jeg ikke tolke Claus Hjort Frederiksens og regeringens forslag om yderligere nedskæringer af dagpenge for folk imellem 25 og 30 år.

Var det ikke en idé at bevare velfærden og skabe en positiv social fødekæde ? En positiv socialfødekæde, hvor vægten er på hvad den enkelte kan yde til samfundet i stedet for denne negative ditto. En ting er sikkert. Fortsætter denne negative spiral, så tror jeg desværre der kan opstå et kastesystem af A og B mennesker i Danmark. Og det har vi ikke brug. Langt fra. Vi har uanset, hvad jeres spin doktorer siger råd til velfærden. Så må aktionærerne i Mærsk og andre selskaber nøjes med mindre i aktieudbytte. Og det overlever de såmænd nok også.