You are here

Regeringen nægter at følge Folketingsflertal i forbud mod bisphenol-A i sutteflasker

Regeringen vil ikke indføre et forbud mod det hormonforstyrrende stof bisphenol-A i sutteflasker til børn, selvom et flertal i Folketinget kræver det. Det strider mod Danmarks EU-retslige forpligtelser, siger fødevareministeren, som bakkes op af EU-ekspert. Men både Dansk Folkeparti og oppositionen vil nu tvinge ministeren til at rette ind.

Enhedslistens fødevareordfører Per Clausen, der stod bag lovforslaget, er enig:

»Jeg går ud fra, at ministeren bliver tvunget til at følge forslaget. Jeg kan ikke forestille mig, at et flertal i Folketinget vil acceptere, at hun ikke vil følge de beslutninger, der bliver vedtaget,« siger han.

(...) ifølge ministeren ikke muligt at vedtage et forbud mod stoffet i sutteflasker uden at handle i strid med Danmarks EU-retslige forpligtigelser.

»Derfor agter regeringen ikke at følge pålægget i folketingsbeslutning B 101 (af 29. maj 2009) om at indføre et nationalt forbud mod bisphenol-A i sutteflasker,« sagde Eva Kjer Hansen.

Regeringen nægter at følge påbud fra ertal i Folketinget (Information.dk)

Fødevareminister Eva Kjer Hansen er ikke Danmarks repræsentant i EU, men EUs repræsentant i Danmark... :/

Folkestyret er afskaffet.

Vi er et styret folk.

Læs referatet fra i fredags på Folketingets hjemmeside:
3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 42 (ft.dk) kl. 11:40