You are here

Stil de borgerlige til ansvar

Læserbrev sendt til Vejle Amts Folkeblad d. 10. november 2009 af Flemming Leer Jakobsen, spidskandidat for Enhedslisten Vejle:

Tirsdag d. 17. november skal der igen stemmes for at vælge nye medlemmer til byrådene. I den anledning kan vi gøre status for VKOs medansvar for den stigende fattigdom her i landet.

Der er siden den borgerlige regerings magtovertagelse i 2001 kommet 55.000 flere fattige børn i hele landet. Hvert år stiger antallet af boligudsatte familier.

Der er indført starthjælp for flygtninge, som ligger på knap 60 procent af det tilsvarende beløb for samme aldersgruppe på kontanthjælp.

Der er indført kontanthjælpsloft, som fjerner omkring Kr. 2.700,- efter 6 måneder på kontanthjælp for at ”motivere” folk til at finde arbejde.

Samtidigt har VKO indført og skærpet 450-timers reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere, så den ene ægtefælle helt mister kontanthjælpen. Konkret skal den enkelte gifte kontanthjælpsmodtager nu have 450 timers ustøttet arbejde midt under finanskrisen (før var kravet 300 timer). Har de ikke de 450 timer mister ægtefællen på kontanthjælp helt kontanthjælpen. Taberne i den sammenhæng er først og fremmest børnene.

VKO gør i samlet flok noget ved fattigdommen. De skaber den !

Stil de borgerlige til ansvar (Vejle.enhedslisten.dk)