You are here

Regering & Folketinget har satset 260% af Danmarks BNP i garantier på bankpakker

DR P1 Orientering d. 14. august 2009:

Krisen kradser, og EU-kommissionen har givet medlemslandene lov til at udstede bankgarantier for næsten 22 billioner kroner - altså 22.000 milliarder. Dertil kommer direkte kapitalindsprøjtninger til bankerne for 2.300 milliarder kroner.

Det er en tredjedel af EU's samlede bruttonationalprodukt, som 18 af de 27 lande har afsat til bankerne. Resten af EU-medlemmerne, som er ni Øst- og centraleuropæiske lande, har af forskellige årsager slet ikke brugt bankpakker.

Millionbonusser til bankansatte   
Det har Danmark til gengæld - endda i allerhøjeste grad. I forhold til økonomiens størrelse har den danske regering udstedt større garantier end alle andre EU-lande.

- Det er selvfølgelig ikke meningen at de mange garanti-penge nogensinde skal komme til udbetaling, understreger professor Phillipp Schröder fra Nationaløkonomisk Institut på Århus Universitet. Men han er alligevel forbavset over bankgarantiernes størrelse (som i Danmark er på 260% af BNP (Danmarks samlede produktion af varer & tjenesteydelser), flj), siger han til Orientering.

Finans- og bankkrisen udløser heller ikke tilbageholdenhed, når det gælder særlige bonusudbetalinger til nogle af bankernes ansatte.

Mens virksomheder i krise bliver nægtet midlertidige lån til at ride krisen af, giver bankerne millionbonusser til udvalgte ansatte. Til eksempel kunne Børsen for et par uger siden afsløre, at en svensk bankmand, trods røde tal på bundlinjerne, hev en bonus på 6 millioner kroner ekstra hjem sidste år.

af Kirsten Larsen og Ole Ryborg

Hør mere på:
EU-landene udsteder bankgarantier for 22 billioner (DR Online)

At satse hele butikken får da en helt ny drejning med denne oversatsning på 260% af Danmarks samlede produktion !

Når eller hvis det går galt, så vil jeg minde først & fremmest Anders Fogh Rasmussen (bankpakke 1 stiller hele staten som garanti), Lars Løkke Rasmussen, Lene Espersen, Pia Kjærsgaard, Anders Samuelsen, Helle Thorning-Schmidt & Villy Søvndal om deres personlige ansvar for at køre dansk velfærd i sænk.

Det er jo fuldstændigt absurd at de samme repræsentanter for de partier, som har stået bag liberaliseringen af finanssektoren nu bruger statens penge & dermed vores allesammens penge til at redde bankerne fra fallit. Dermed får det ingen konsekvens for bankerne at have drevet risikofyldt bankdrift.

Mit råd er drop dit kreditkort & nedbring din gæld ellers bliver du stavnsbåndet i din bank.

Efter politikkernes store iver for at redde kammeraterne i erhvervslivet må det da snart være tid til en mad-pakke til Danmarks fattige :/