You are here

Jurister sår tvivl om brug af tuneserlov

DR P1 Orientering d. 25. februar 2009:

Regeringens jurister sår tvivl om brugen af tuneserloven. Danmark kan ikke pålægge en tunesisk statsborger daglig overnatning i Sandholmlejren og meldepligt, for at forhindre kontakt med tegneren Kurt Westergaard.

Hvis udlændinge på tålt ophold er tvunget til at bo i Sandholmlejren kan det være et indgreb i den enkeltes ret til et familieliv eller privatliv, skriver Institut for Menneskerettigheder i sit høringssvar til den såkaldte tuneserlov.

Hvis en tunesisk mand skal opholde sig og melde sig dagligt i Sandholmlejren, for at forhindre ham i at komme i nærheden at tegneren Kurt Westergaard, så kræver det, at den danske statsborger, som han sidste år blev anholdt samtidig med, også skal kunne pålægges at bo i lejren.

Det vil sige, at enhver dansker, der ikke har gjort noget ulovligt og ikke har forsøgt at gøre noget ulovligt, men som ifølge Politiets Efterretningstjeneste udgør en fremtidig risiko for landets sikkerhed skal kunne pålægges samme kriminalitetsforebyggende indgreb, som udlændinge på tålt ophold bliver pålagt, nemlig at bo et bestemt sted og melde sig dagligt til politiet.

Det fremgår af den endnu ikke offentliggjorte redegørelse fra 'Arbejdsgruppen vedrørende administrativ udvisning', som Orientering er kommet i besiddelse af et udkast til.

Dermed sår regeringens egne jurister tvivl om brugen af den kun få måneder gamle såkaldte tuneserlov.

Medvirkende: Jonas Christoffersen, dr. jur. og direktør for Institut for Menneskerettigheder.

af Jesper Tynell

Hør mere:
Jurister sår tvivl om brug af tuneserlov (DR Online)

Læs også:
Dom: Terrormistænkte må ikke forskelsbehandles (Menneskeret.dk) (25. februar 2009)

Menneskerettighedsdomstolens afgørelse mod England sidste uge trækker tæppet væk under administrative udvisninger. Også Danmark må nu ændre sin praksis i forhold til terrorbekæmpelse, mener IMR.

(...)
Jonas Christoffersen mener, at dommen bekræfter, hvad der blev fremhævet på en høring i Folketinget forud for en vedtagelse af den såkaldte Tuneser-lov.

- Nemlig at det kan være diskriminerende, hvis man ikke, som England har gjort det siden 2005, behandler terrormistænkte udlændinge og statsborgere på samme måde, siger direktøren og tilføjer, at det kan være nødvendigt med en tilbundsgående analyse af, hvor langt man kan komme med et system med specialadvokater, som Integrationsministeriets arbejdsgruppe overvejer.

Underligt nok er IMRs svar ikke med i de bilag til lovforslaget, som pt. er offenliggjort her: L69: ændring af betingelser for tålt ophold.

Følgende er alle fra Folketingets hjemmeside. Henning Koch var i forbindelse med høringen ude med beskyldinger om grundlovsbrud:

L 69 - bilag 2Høringssvar, fra integrationsministeren
L 69 - bilag 3Høringssvar, fra integrationsministeren
L 69 - bilag 4Høringssvar, fra integrationsministeren
L 69 - bilag 7 Høringssvar, fra integrationsministeren

L 69 - bilag 9 Yderligere høringssvar, fra integrationsministeren

L 69 - bilag 11Høringsnotat, fra integrationsministeren
L 69 - bilag 12
Yderligere høringssvar, fra integrationsministeren
L 69 - bilag 14 Henvendelse af 2/12-08 fra Amnesty International
L 69 - bilag 18 Materiale fra høringen af Jonas Christoffersen
L 69 - bilag 19 Materiale fra høringen af Henning Koch

L 69 - bilag 24 Høring om lovforslaget den 10. december 2008 udskrift af lydoptagelsen

L 69 - bilag 27Udskrift af lydoptagelse af samrådet den 12. december 2008 (samrådsspørgsmål A)