You are here

OECD-direktør langer ud efter ny bankpakke 2

Bankpakke II kommer ikke til at virke. Sådan skriver ugebrevet Mandag Morgen i en analyse, hvor blandt andet en OECD-direktør tegner et grumt billede af situationen.

OECD-direktør langer ud efter ny bankpakke (Berlingske Business.dk) (26. januar 2009)

Den danske model vil hjælpe os over krisen

Den danske model kan blive en gevinst for Danmark under den økonomiske krise: Flexicurity-systemet gør det lettere at beskære medarbejderstaben, den offentlige sektor medvirker til at holde beskæftigelsen oppe, og uddannelsessystemet bidrager til at holde de lediges kompetencer ved lige.

Det mener 6 danske topledere fra det private erhvervsliv.

De 6 er Jens Bigum, fmd.f. bestyrelsen i Carlsberg Breweries, Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesfmd.f. Danfoss, Kai Hammerich, leder i konsulentfirmaet Russel Reynolds i London, Susanne Larsen, dir.f. SAS Danmark, Peter Schütze landechef Nordea og fmd.f. Finansrådet samt Waldemar Schmidt, tidl. koncernchef ISS.

De afviser alle, at der er behov for fundamentale ændringer af den danske model. Tværtimod er opbakningen nærmest øredøvende.

De 6 peger dog på 4 områder, hvor der er behov for justeringer:

1. Mere uddannelse. Krisetider bør udnyttes til at investere mere i uddannelse, så medarbejderne vedligeholder deres kompetencer.

2. Lidt mindre lighed. Uligheden må godt øges lidt via skattesystemet, så det bedre kan betale sig at arbejde.

3. Mere flexicurity. Det kan stadig være for dyrt at fyre medarbejdere i krisetider.

4. Mere effektiv offentlig sektor. Den store offentlige sektor stabiliserer økonomien, men krisejob må ikke blive permanente, og beskæftigelsen i det offentlige må ikke blive større end i det private.

MM side 25-28 (Kilde: Dagny d. 27. januar 2009)