Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

120 dages reglen: Handicapkonvention giver 2 HK-medlemmer medhold ved EU-domstolen

HK har via Sø- og Handelsretten fået EU-domstolen til at afsige en såkaldt præjudiciel afgørelse, som giver forbundet medhold i, at det er forskelsbehandling at fyre mennesker med handicap efter den såkaldte 120-dages regel, fordi sygedagene skyldes deres funktionsnedsættelse.

De to HK’ere blev begge blev fyret efter 120-dages reglen i funktionærloven, men HK mente, det var en krænkelse af loven om forskelsbehandling, fordi sygedagene skyldtes en funktionsnedsættelse. Det ene medlem havde piskesmæld efter en trafikulykke og det andet slidgigt i ryggen.

- Alt i alt er der tale om en styrkelse af retssikkerheden for mennesker med funktionsnedsættelse. Men inden vi falder i svime over EU-domstolen. Så er det værd at huske, at afgørelsen netop tager udgangspunkt i at EU i 2009 tiltrådte FN’s Handicapkonvention. Afgørelsen handler netop om, at domstolen må fortolke direktivet om forskelsbehandling i lyset af FN’s konvention, siger Finn Sørensen, MF for Enhedslisten.

Domstolens afgørelse betyder, at mange der allerede er fyret efter 120-dages reglen har mulighed for at rejse sagen igen.  Forældelsesfristen er fem år.

Sagen har indtil videre taget otte år, og efter EU-Domstolen nu har fastlagt principperne, skal sagen for Sø- og Handelsretten igen.

/ HK har fået medhold ved EU-domstolen i sag om fyringer efter 120 dages reglen (EUfagligt.dk) (17. april 2013)

Jeg tror vist, det er første gang at FNs Handicapkonvention er blevet lagt til grund for en jurdisk vurdering om danske forhold.

Dejligt, så mangler vi bare at de øvrige artikler får samme reele retsvirkning fra kommuner til stat herhjemme. Men lige nu er det syltet i en menneskeretskommission, som i september 2013 skal komme med en vurdering af blandt andet tillægsprotokollen til FNs Handicapkonvention.

Men de går med garanti over tid. For det er jo svæært.

Efterlevelse af handicapkonventionen vil i praksis koste mange penge & den gældende lovgivning før 2009 er slet ikke engang blevet vurderet i forhold til handicapkonventionen.

En handicapkonvention, som vi har skrevet under på at ville overholde. Det må bare ikke koste penge - i denne lavkonjunktur.

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk