You are here

Psykiatrien

Psykiater Eva Blach er ikke længere tilknyttet Vejles psykiatriske sygehus

Vejle Amts Folkeblad kunne den 6. september 2013 fortælle, at psykiater Eva Blach ikke længere er tilknyttet Vejle psykiatriske sygehus.

Det skyldes, at hun ikke længere er ansat hos et vikarbureau.

Eva Blach havde i en patients journal fejlagtigt skrevet, at patienten var udeblevet flere gange. Det samme for vedkommendes far.

Dette er der klaget over til Patientombuddet, som fortsat behandler klagerne & sender det videre til Sundhedsstyrelsen efter afgørelsen.

Udgiftsloft bremser psykologhjælp

Budgettet på 130 millioner er snart brugt, og depressions- og angstramte sættes nu på venteliste. Sådan lyder det i interne breve fra regionerne og Dansk Psykologforening til psykologer.

Et offentligt tilbud om psykologbehandling er ved at blive kvalt i sin egen succes. Og mens syge mennesker skubbes væk fra arbejdsmarkedet, er parterne uenige om, hvor stort behovet er.

Den stramme økonomiske politik giver flere selvmord og pyskiske problemer

DR P1 Orientering den 3. april 2013:

Flere europæere begår selvmord og får psykiske problemer som en direkte konsekvens af sparekursen. Særligt slemt er det i de sydeuropæiske lande. Et engelsk forskningsprojekt, der har set på krisens betydning for europæernes helbred, konkluderer, at den stramme finanspolitik går ud over borgernes sundhed.

Retssikkerhed er en ... kommune i Danmark

Indlæg af udviklingschef Jørgen Lenger ved Muskelsvindfonden på Modkraft.dk:

Med jævne mellemrum dukker der historier op om, at socialbedrageri er tiltagende. Ud fra hvad jeg selv oplever i mit job, kan jeg kun bekræfte det. Vi oplever oftere og oftere, at der snydes med sociale ydelser, og snyderiet ser ud til at være sat i system.

Sider

Subscribe to RSS - Psykiatrien