You are here

asyl

904 afviste asylansøgere på madkasse- og kantineordning

På nysprog hedder kaldes det for "motivationsfremmende foranstaltninger".

Fra nyhedsmail fra Støttekredsen for Flygtninge i Fare

Opgjort per 8. december 2005 fra Udlændingestyrelsen

Nationalitet Antal personer
Afghanistan  9
Irak 476 
Iran  51 
Rusland
Serbien og Montenegro  245 
Somalia  44 
Statsløse palæstinensere
Øvrige 68 
 I alt * 904

Nyheder:

Præsteinitiativet: Præst får påtale for juleprædiken

- En af de godt 200 præster, der deltog i præsteinitiativet, har nu fået en reprimande af sin biskop for at holde en politiserende prædiken.

Præst får påtale for juleprædiken (politiken.dk)

Der er nu omkring 300 præster med i initiativet ifølge Ekstra Bladet søndag d. 8. januar 2006.

Danmark overtræder børnekonventionen i Linh-sagen

Set i lyset af Fogh regeringens tililende hjælp til at ville afskaffe eksklusivaftalerne efter afgørelsen fra Europæiske menneskerettighedsdomstol i Strassbourg igår Onsdag er det beskæmmende at se den åbenlyse overtrædelse af FNs Børnekonvention. 

Præsteinitiativet: Skal der stadig ikke være plads i herberget ?

Der er stadig ikke plads i herberget.

Et præsteinitiativ af foreløbig 42 indignerede præster, provster og biskopper (deadline d. 14. dec kl 12.00) er gået i samlet protestaktion mod de stramninger,  regeringen og dens støtteparti netop har indført for kommende og nuværende flygtninge, der søger asyl i Danmark. Aktionen har navn af

Præsteinitiativet 2005/06: Der er stadig ikke plads i herberget.

Initiativet er affødt af et antal konkrete sager, hvori udvisning fører til menneskelig katastrofe dels i vort eget lokalområde, dels i andre dele af landet.

Senest: En lille flygtningefamilie i Assens, 9550 Mariager, der trues af tvangsskilsmisse gennem udvisning. En 23-årig gymnasieelev i Grenå, der tvinges fra sin mor og ældre bror, og  ...

Sider

Subscribe to RSS - asyl