You are here

Retsforbehold: Folketingets flertal kan ikke pålægge regeringen at stemme for eller afvise EU-retsakter i Europa-udvalget

Euvalget.dk skriver idag:

Der var i forbindelse med COP21 i Paris, at regeringen ved Claus Hjort Frederiksen fremlagde forhandlinger om klimafinansiering til COP21 til orientering.

Et flertal i Folketinget havde en anden holdning end regeringen & ønskede medindflydelse

"Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen i morgen, er det i sidste ende regeringen - og ikke Folketinget - der beslutter, om nye retsakter skal vælges til og blive gældende ret her i landet - eller ej.

Folketinget behøver ikke blive spurgt først - og kan formelt set slet ikke forpligte regeringen til at tilvælge eller undlade at tilvælge ny EU-lovgivning. Det viser en sag fra sidste måned, hvor regeringen nægtede at følge et pålæg vedr. EU fra et stort flertal i Folketinget.

Citat fra Jørgen Albæk Jensen, professor ved Aarhus Universitet:
"Statsretlig set er der ikke nogen problemer i den her sag. Det er ministeren, der efter EUs regler sidder i EUs besluttende organer. Det vil sige i det her tilfælde, Rådet (Minsterrådet, flj).

I den egenskab er han i for sig ikke afhængig, hvad det danske Folketing måtte mene eller ikke mene om en bestemt sag. Det er EU-reglerne der gælder her. & der er det ministeren, der har kompetencen."

Medvirkende: Jørgen Albæk Jensen, professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet, Claus Hjort Frederiksen, finansminister"

Indslag af Jesper Tynell

Hør indslaget på (Åbner i Nyt vindue):

/ Folketinget kan ikke forpligte regeringen til at tilvælge eller ikke tilvælge nye EU-retsakter (DR Online) (2. december 2015)

Fundet her:
/ DR P1 Orientering den 2. december 2015 (DR Online)

Deet gælder også ved fremtidige tilvalg, hvis retsforbeholdet bliver afskaffet ved et ja idag.

Det er via EUs ministerråd, at regeringen kan overhøre et flertal af Folketinget.

Ministerrådet består af fagministre fra hvert medlemsland & de kan vedtage eller måske forkaste forslag fra EU-kommissionen. Nogle gange kan forslag fra EU-kommissionen også blive vedtaget, hvis der ikke er tilstrækkeligt flertal imod et forslag.

Det er kun EU-kommissionen, der kan fremsætte forslag i EU.

Ved et Ja idag er regeringen ikke forpligtet til at følge et flertal af Folketinget på alle de områder, som retsforbeholdet omhandler.

Mød frem & stem Nej !

FlemmingLeer
EUvalget.dk / Denmarkonline.dk

Fundet her:

/ COP21: Folketingets flertal kan ikke pålægge regeringen at stemme for eller afvise EU-retsakter i Europa-udvalget (EUvalget.dk)