You are here

59 kommuner har måske lavet sagsbehandlingsfejl om Gensidig forsørgelsespligt

I et indlæg igår aftes skriver medlem af byrådet for Enhedslisten Ulf Baldrian Kudsk Harbo i Norddjurs kommune, at der i følgende kommuner kan være sagsbehandlingsfejl i forbindelse med kontanthjælpsreformens regel om gensidig forsørgelsespligt for samlevere:

Aabenraa, Allerød, Assens, Billund, Bornholm, Brønderslev, Esbjerg, Faxe, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg , Halsnæs, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Gladsaxe, Guldborgsund, Ikast-Brande, Jammerbugt , Kalundborg, Kerteminde, Kolding , København, Køge, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Mariager, Middelfart, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg , Næstved, Odder, Odense, Randers, Ringkøbing Skjern, Ringsted, Rødovre , Silkeborg, Skive, Skanderborg , Slagelse, Sorø, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Vest Himmerland, Viborg, Vordingborg, Ålborg og Århus (Aarhus).

Fundet her:
/ Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt - kontanthjælpsmodtagere (Facebook.com) (21. februar 2015)

Der er også af en principafgørelse 49-14 fra Ankestyrelsen fra den 4. august 2014 om gensidig forsørgelsespligt.

Følgende betingelser skal være opfyldt før der er tale om en gyldig afgørelse:

 1. Kommunen skal starte med at indhente registeroplysninger til at underbygge, at der er tale om samlevere. Det kan f.eks. være fra ATP.
  Det er de såkaldte objektive betingelser.
   
 2. Dernæst skal begge parter i husstanden partshøres. Det vil sige, at de skal fortælle deres version & evt. skrive under på erklæring om samliv.

  Men en masseforsendelse med enslydende tekst er ikke gyldig:
  "Et partshøringsbrev, der sendes som en masseforsendelse – det vil sige enslydende breve, der sendes til forskellige adresser - vil ikke kunne opfylde kravet i forvaltningslovens § 19, stk. 1."
  / Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 (Retsinformation.dk)
  (4. august 2014)
   

 3. Begge skal være over 25 år
   
 4. Begge skal have fælles bopæl
   
 5. Ansøgeren & samboende skal have et fælles barn
   
 6. Sidst i sagsbehandlingen skal begge parter hver have tilsendt en skriftlig afgørelse om, at de er samlevere i henhold til kontanthjælpsreformen.

Hvis sagsgangen ikke overholdes & alle 6 punkter ikke er opfyldt, så er der tale om en ugyldig afgørelse om gensidig forsørgelsespligt.

Se mere i denne afgørelse fra Fredericia kommune på Ulf Harbos facebook side:
/ Afgørelse fra Ankestyrelsen den 13. februar 2015 om Fredericia kommune Gensidig forsørgelsespligt (Facebook.com) (21. februar 2015)

I den konkrete afgørelse fra Fredericia fastslår Ankestyrelsen at det ikke var nok, at begge parter havde underskrevet en erklæring om at de var samlevere.

Fredericia kommune havde ikke i det konkrete tilfælde startet sagsbehandlingen ved at indhente registeroplysninger til at underbygge, at vedkommende var omfattet af gensidig forsørgelsespligt.

Kommunen skulle begynde med at indhente de objektive betingelser fra registre.

Dermed var afgørelsen af den 26. januar 2014 fra Fredericia om samliv ugyldig.

"Bemærkninger til kommunen

Vi har vurderet, at kommunen har begået en sagsbehandlingsfejl, da det fremgår, at de ved deres udsendte skema & samlivserklæring har indhentet oplysninger om dine økonomiske forhold til brug for en vurdering efter aktivlovens §2b, stk. 3, inden de har undersøgt om de objektive betingelser i aktivlovens §2b, stk. 1-2, for at anse dig & NN for samlevende, var opfyldt.

Vi skal i forbindelse med dette bemærke, at kommunens praksis i forhold til udsendelse af oplysningsskema & samlivserklæring er i strid med lovens bestemmelser.

Det fremgår af reglerne, at kommunen før de indhenter oplysninger til brug for en vurdering efter aktivlovens §2b, stk. 3, skal have undersøgt de objektive betingelser i aktivlovens §2b, stk. 1 & 2.

Det fremgår yderligere af aktivlovens § 98a, at kommunen i videst omfang skal indhente disse oplysninger fra de elektroniske registre, som de har adgang til.

Kommunen skal således først undersøge de elektroniske registre for oplysninger angående de objektive betingelser, før de udsender en samlivserklæring & oplysningsskema, hvor de anmoder om en oplysninger, både i forhold til de objektive kriterier & i forhold til de oplysninger til brug for vurderingen af samliv af ægtskabslignende karakter."
Kilde: / side 3 Afgørelse fra Ankestyrelsen den 13. februar 2015 (Facebook.com)

Efterbetaling af denne kontanthjælp indgår ikke i formue opgørelsen op til 2 år efter udbetalingen & vedkommende skal idag ikke først leve af pengene. Det sker efter, at Enhedslisten pressede regeringen til at ændre den tidligere modregning i kontanthjælpen med virkning per 1. juni 2014.

Det vil sige, at vedkommende godt kan være berettiget til halv kontanthjælp frem til 1. januar 2016 hvis han eller hun er omfattet af gensidig forsørgelsespligt.

Husk oplysningspligten !

Men ved efterbetalingen skal Udbetaling Danmark have besked i forhold til boligstøtte.

Husk også at fortælle andre kontorer i kommunen i forhold til friplads i kommunen til børn & eventuel §34 særlig støtte til høje boligudgifter mm.

Årsagen til sagsbehandlingsfejl ?

Så mangler vi bare at finde ud af, hvor mange af disse sagsbehandlingsfejl er lavet af ikke-uddannede socialrådgivere i kommunernes jobcentre.

I den evige jagt på at spare penge kan den manøvre vise sig, at være den dårligste ledelsesmæssige beslutning foretaget af Djøf´erne & den politiske ledelse.

Men chefernes bonus for 2014 er vel allerede kommet til udbetaling ?

Enhedslistens Finn Sørensen har bedt beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen om en redegørelse.

Læs mere her:
/ Fejl i sagsbehandling af gensidig forsørgerpligt er en bombe under kommunernes økonomi (Enhedslisten.dk) (18. februar 2015)

Spred retssikkerhed !

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Du kan finde et forslag til klage her:
/ Flere kommuner har lavet ugyldige afgørelser om gensidig forsørgelsespligt (Denmarkonline.dk) (14. februar 2015)