You are here

Udvisning af transkønnet Fernanda Milan til Guatamala udskudt

Pressemeddelelse:

Støttegruppe for afvist asylansøger: Tvetydige signaler fra myndighederne

T-Refugee Project, som støtter Fernanda Milán og andre transkønnede asylansøgere, retter nu en skarp kritik mod de danske myndigheder. Ved at udskyde udvisningen af Fernanda, erkender myndighederne ifølge støttegruppen, at Fernandas liv er i fare, hvis hun sendes tilbage.

Fernandas udvisning er blevet udskudt. I dag stod hun ellers til at skulle rejse tilbage til det land, hun er flygtet fra på grund af trusler og overfald. Den sidste trussel før flugten, var da en politibetjent holdt en pistol for hendes tinding og truede hende til at stoppe sit arbejde for transkønnedes rettigheder i Guatemala.

I slutningen af sidste uge sendte jurist Søren Laursen fra LGBT en anmodning om genåbning af sagen til Flygtningenævnet.

Stine Larsen fra T-Refugee Project udtaler:

”Det virker logisk at konkludere, at hvis Fernanda ikke var forfulgt i hjemlandet, så ville det være ligegyldigt om hun befandt sig i Danmark eller Guatemala under sagsbehandlingen af anmodningen om genoptagelse af sagen.

Når myndighederne reagerer sådan her på situationen, må det betyde, at selv de organer, som har nægtet Fernanda asyl i første omgang, nu ser grund til at agere forsigtigt for ikke at risikere hendes liv. Vi ser meget positivt på denne beslutning, da vi absolut mener, at risikoen ved at udvise Fernanda er altoverskyggende, mens chancerne for at hun får et trygt eller blot ufarligt liv i Guatemala er ikke-eksisterende.

Nu krydser vi bare fingre for, at sagen kan blive genåbnet.”

Emil Cronjäger supplerer:

”Det er selvfølgelig usikkert om en eventuel genåbning af sagen vil lede til, at Fernanda får politisk asyl i Danmark, men dette er en lille sejr på vejen.

Det, at myndighederne har flyttet udvisningen af Fernanda viser, at de anerkender den livsfare, det er for hende at vende tilbage. Det eneste vi ikke forstår, er bare, hvorfor man så ikke går hele vejen og giver hende asyl med det samme.

Men vi er optimistiske, da vi mener, at Fernandas sag blev fejlbehandlet i første omgang, og at en genoptagelse er nødvendig for at opfylde såvel dansk lovgivning som internationale konventioner. ”

Selv siger Fernanda, at hun ikke orker at kæmpe mere. Hun kom til Danmark som en stærk kvinde, der tog sagen i egen hånd. Gennem mange år har hun kæmpet for andre transkønnedes liv, men til sidst måtte hun tage en svær beslutning i forsøget på at redde sit eget:

”Jeg har indstillet mig mentalt på at rejse tilbage, selvom det er frivillig tvang, og selvom jeg ved, mit liv er i fare i Guatemala.

Jeg kan simpelthen ikke holde ud at kæmpe mere, årene som flygtning i Danmark har været utrolig hårde. Det har været så meget op ad bakke; jeg er bare 26 år, men har allerede klaret mig igennem mere brutalitet, ydmygelse og uretfærdighed, end noget menneske burde opleve på et helt liv.”

Fernanda taler langsomt, og hendes øjne er tomme. Om den nærmeste fremtid siger hun:

"Mit liv i Guatemala bliver et liv i skjul. Hvis jeg skal holde mig mere eller mindre sikker, må jeg aldrig mere vise mig som politisk aktiv eller risikere at blive afsløret som transkønnet. Det bliver ikke noget liv, det bliver ren bare overlevelse.

Amnesty (Amnesty International, red.) siger, at det er i modstrid med menneskerettighederne at sende flygtninge tilbage til et land, hvor de er nødt til skjule sig. Men, jeg ved ikke, jeg kan bare ikke mere.” (Citaterne er oversat til dansk af T-Refugee Project)

FOR MERE INFOMATION

T-Refugee Project: t.refugee@gmail.com / 6061 0566

Ninna Nyberg Sørensen, DIIS-forsker: 4162 2333

Søren Laursen, retspolitisk talsperson, LGBT: soren_laursen@lbl.dk

 

Facebook: Save Fernanda Milan, T-Refugee Project, ’Asylum for Fernanda Milán’-manifestation

 

T-Refugee Project kræver

Asyl Til Fernanda Milán!

Justitsministeren og Røde Kors skal påtage sig ansvaret for voldtægterne i Sandholm-lejren!

Overholdelse af Flygtningekonventionens anbefalinger om køn og seksualitet som muligt asylmotiv!

INTERVIEW OG PRESSEFOTOS

T-Refugee Project kan formidle kontakt til Fernanda Milán, en repræsentant for T-Refugee Project, DIIS-forsker Ninna Nyberg Sørensen og Søren Laursen fra LGBT m.fl.

T-Refugee Project stiller gerne pressefotos til rådighed. Kontakt os for nærmere aftale.

FERNANDA-SAGENS BAGGRUND

Fernanda Milán er flygtet fra Guatemala efter blandt andet at være blevet angrebet og truet af politiet. Hun har gennem mange år været en torn i øjet på store dele af civilsamfundet og myndighederne, fordi hun er transkønnet og arbejder for transkønnedes rettigheder i Guatemala.

Gennem sit arbejde i organisationen OASIS er Fernanda Milán blevet eksponeret som talsperson og forbillede for andre transpersoner. Derfor vil Fernandas liv være i overhængende fare, hvis hun bliver udvist til Guatemala. Udvisningsdatoen er kendt i Guatemala, og det er derfor sandsynligt, at der står fjender klar til at tage imod hende, når hun ankommer til lufthavnen.

I protest mod Flygtningenævnets afgørelse har aktivister dannet støttegruppen T-Refugee Project, der mener, at afslaget på asyl hviler på et juridisk spinkelt arbejde, som ikke har taget højde for alle aspekter i sagen.

”Flygtningenævnet har simpelthen ikke gjort deres arbejde godt nok i denne sag”, udtaler en af aktivisterne, Stine Larsen, som uddyber:

”Der er ikke taget tilstrækkelig højde for, at Fernandas politiske arbejde betyder, at hun er i overhængende fare for at blive individuelt forfulgt i Guatemala. Derfor mener vi, at Flygtningenævnet bør genåbne sagen.”

T-Refugee Project kræver desuden, at Danmark følger direktiver fra EU og anbefalinger fra UNHCR om at medtage kønsidentitet, som en væsentlig faktor i asylsager[1].

Den europæiske LGBT organisation ILGA[2] er meget kritiske overfor, at Danmark ikke lever op til disse anbefalinger og at de danske myndigheder har fejlet i at beskytte Fernanda, da hun som transkvinde blev placeret på mandeafdelingen i asyllejren Sandholm og efterfølgende blev voldtaget af flere af de mandlige beboere. I marts 2012 udtrykte FN's menneskerettighedskomitee bekymring over diskrimination og vold mod bl.a. transkønnede i Guatemala[3]. En situation som de danske myndigheder burde tage alvorligt, da Fernanda er i høj risiko for overgreb på grund af sin idetitet som transkvinde der offentligt kæmper for de transkønnedes rettigeheder. 

FAKTA: FLYGTNINGEKOMMISIONEN MENER AT KØNSIDENTITET KAN VÆRE ASYLMOTIV

UNHCR (FN's flygtningekommision) anbefaler medlemslandene, og dermed også Danmark, til at tage højde for, at kønsidentitet kan være en årsag til forfølgelse og dermed ret til asyl. Danmark følger ikke disse anbefalinger.

FAKTA: HVAD ER TRANSKØN?

At være transkønnet vil sige at have en kønsidentitet, der ikke stemmer overens med den krop, man er født med. Eksempelvis er Fernanda Milán født med en kvindekrop. At være transkønnet er ikke en seksuel identitet på linje med fx hetero- eller homoseksualitet. Som transkønnet kan den seksuelle identitet således både være fx hetero- eller homoseksuel.

[1] UNHCR: Refugee protection: A Guide to International Refugee Law p. 43

[2] http://www.ilga-europe.org/home/guide/country_by_country/denmark/fernanda_milan

[3] http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1340012793_ccpr-c-gtm-co-3-en.pdf

Modtaget via email idag kl. 8:10.