You are here

Kommuner til Folketinget: Lad os være

Hold op med at blande jer i alle mulige detaljer, og lad os selv bestemme, hvordan vi indretter os. Det er budskabet fra et massivt flertal af landets kommunalpolitikere til deres kollegaer på Christiansborg.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af nyhedsbrevet Momentum og Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

9 ud af 10 kommunalpolitikerne ønsker friere rammer fra Folketinget til at løse de kommunale opgaver lokalt. 86 procent mener, at folketingspolitikerne i stigende grad sætter det kommunale selvstyre under pres med al mulig detailregulering.

/ Kommuner til Folketinget: Lad os være (DR Online) (7. november 2011)

Tro på det.

Det sker ikke før end, at Danmark er trådt ud af EU.

Den tømning af magt & lovgivningsområde, som der er sket siden 1973 gør at de ambitiøse 179 folketingsmedlemmer har mindre råderum til at lovgive på.

Det er fordi, at EUs traktater, direktiver & forordninger går forud for Grundloven. De står over den. Det betyder, at de andre 26 landes regeringer & parlamenter skal medinddrages når der skal ske ændringer af gældende EU lovgivning.

Det er en langsommelig proces. Her er der tale om en tidsramme på en 4 - 5 år for få ændringer. Endnu længere, hvis man er så naiv at tro at traktaten kan ændres.

& hvis nogle af folketingsmedlemmerne skal gøre sig fortjent til at blive genvalgt skal de markere sig på andre områder. Vel at mærke områder, hvor indflydelsen kommer tydelig til udtryk.

Et af dem er det kommunale område, hvor Folketinget kan udstikke de overordnede rammer for hjemmehjælp, madordninger mm.

& så kan det være hip som hap, at der skulle være kommunalt selvstyre.

Så tro på det, kommuner.

Det sker ikke før Danmark ikke længere er medlem af EU.

& så har jeg ikke engang nævnt de kommende budgetlove på baggrund af europagten...