You are here

Eksplosion i antallet af hemmelige ransagninger hos Københavns Politi

Antallet af hemmelige ransagninger er eksploderet. Væn jer til tanken, siger de Konservatives retsordfører, Tom Behnke.

Alene sidste år foretog Københavns Politi cirka 85 hemmelige ransagninger. Det er en voldsom stigning i forhold til tidligere år, hvor politkredsene typisk foretog mellem en og 12 hemmelige ransagninger om året.

Det viser tal fra Justitsministeriet, som Arbejderen er i besiddelse af.

– Det er dybt bekymrende, at der foregår så mange hemmelige ransagninger. Politiet skal ikke bare hemmeligt bryde ind i folks hjem. Nu vil jeg spørge ministeren, hvor mange af de hemmelige ransagninger, der har ført til at folk efterfølgende er blevet dømt og for hvad, siger Enhedslistens retsordfører Line Barfod til Arbejderen.

/ Flere lyssky politibesøg (Arbejderen.dk)

Det er jo ufatteligt, når Grundloven siger at boligen er ukrænkelig !

Grundlovens § 72.
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

Kilde: Grundloven af 1953 (Retsinformation.dk)

At udvide de hemmelige ransagninger fra anti-terrorsager til rocker, bande & narkomiljøet er da ikke en "særegen undtagelse" men snarere en generel ladeport til at begå hemmelig ransagninger efter politiets forgodtbefindende.

Købehavns Politi med politidirektør Johan Reimann i spidsen opfører sig som et barn i en slikbutik med det ene formål at afprøve grænserne & indskrænke retsstaten.

Justitsministeren bør vågne op & sætte en stopper for angrebet på retsstaten anført af Johan Reimann.

På Johan Reimanns skamløse liste er:
/ Ulovlige telefonovervågninger af Greenpeace aktivister (Denmarkonline.dk)

Ulovlige tilbageholdelser under klimatopmødet COP-15 december 2009:
/ COP 15-dom er begmand til politi og lømmelpakke (Information.dk)

& angreb på journalister ved demonstrationer med "rødglødende" politistave også under Cop15.

/ Politiordrer fra klimatopmøde forarger (information.dk)

Embedsmænds løfte om, at de højtideligt vil holde Grundloven er ikke udtryk for at den skal holdes i hånden mens man angriber borgernes rettigheder !

Grundlovens § 27. Stk. 1.
Regler om ansættelse af tjenestemænd fastsættes ved lov. Ingen kan ansættes som tjenestemand uden at have indfødsret. Tjenestemænd, som udnævnes af kongen, afgiver en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.

Kilde: Grundloven af 1953 (Retsinformation.dk)