You are here

Fingrene fra demokratiet

Leder i Information igår:

Underholdningsbranchens økonomiske problemer og mangel på omstilling til en ny tid er altså blevet et demokratisk anliggende. En trussel mod privatliv, ytringsfrihed og nye, økonomiske initiativer.

Som lektor ved Copenhagen Business School, Søren Sandfeld Jakobsen, sagde her i avisen torsdag, »så er der bare ikke langt til en situation, hvor ophavsretten bliver så gennemtrængende, at den måske kan tilsidesætte helt fundamentale rettigheder som eksempelvis rettigheden til at ytre sig«.

Og hvad sker der, når rettighedshaverne kræver lukning af andre hjemmesider, og internetudbyderne ikke længere går i fogedretten med sagerne, fordi den aktuelle kendelse har dannet præcedens?

I Politiken i fredags sagde Telenors Nicolas Pfeifer: »Konsekvensen af denne her dom er, at vi og andre teleselskaber vil have meget lidt lyst til at gå i retten, hvis IFPI eller andre ophavsretsselskaber kommer med et krav om, at vi skal lukke for adgangen til en hjemmeside.«

Voila: Retssalen som demokratisk garant er afviklet.

Fingrene fra demokratiet (Information.dk) (30. maj 2010)

Der bliver nok ikke fra politisk hold rettet op på dette forhold, som tillader blokering i strid med Grundloven. Grundloven er i forvejen mere gennemhullet end en schweiser ost af blandt andre danske love, som giver adgang til boligen under visse forudsætninger.

Men ikke mindst EU-love har gennemhullet Grundloven. Den samlede EU-lovgivning fylder idag 100.000 sider. EU-lovgivning, der går forud for Grundloven i retssalene. Folketinget kan blandt andet idag ikke ændre i skatteafgifter uden at orientere EU kommissionen først. Hvis man som tidligere skatteminister Kristian Jensen glemmer dette, så bliver en allerede vedtaget lov i Folketinget automatisk annuleret ! & det står der ikke noget om i Grundloven !

Grundlovsbrud: Kristian Jensen glemte at få godkendt en lov hos EU-kommissionen

Grundloven er faktisk meget konkret i forhold til forebyggende forholdsregler, som jeg mener en blokering af thepiratebay.org er:

Grundlovens § 77. 
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.
Grundloven af 1953 (retsinformation.dk)

Jeg ved så ikke lige, hvad årsagen er til at denne relevante paragraf i Grundloven ikke blev medtaget i Højesterets dom fra torsdag d. 27. maj 2010.

Men samlet set giver det sammen med afgørelsen om sagen mod Anders Fogh Rasmussen for deltagelse i ulovlige Irak-krig 2003 et indtryk af, at vi ikke længere er individer i et demokrati med  garanterede rettigheder i Grundloven som værn mod misbrug.

Højesteret: Ingen retssag om Irak-krigen 2003

Vi kan i princippet godt påberåbe os rettigheder i blandt andet Grundloven, men det kræver at vi som enkeltpersoner har midler & overskud til at engagere os i en langvarig retssag.

Tilbage står at vi alle er reduceret til forbrugere.

Vores eneste berettigelse består i via gæld (herunder Bankpakke II til Kr. 46 Mia.) at holde gang i den kapitaliske trædemølle.

Men det er ikke demokrati.

Vågn op, forbrugsslave.

Træk vejret,

Tæl til ti

Tænk selv,

Det er demokrati !