You are here

Hemmelige forhandlinger om internettet, som ikke "vil ændre gældende lovgivning"

Danmark vil hemmeligholde forhandlinger om internettets nye grundlov - antipirattraktaten ACTA. Traktaten kan føre til overvågning, paranoia og vidtrækkende restriktioner på nettet.

»Traktaten vil få vidtrækkende konsekvenser. Teleudbyderne vil blive tvunget til at regulere og overvåge deres kunder. Indhold kan blive fjernet uden dommerkendelser, folks forbindelse til nettet kan blive afbrudt, og mistænkte ophavsretskrænkere risikerer at blive mødt af hårde eksempelsstatuerende erstatningskrav,« siger den canadiske juraprofessor Michael Geist, der er verdens førende uafhængige ekspert i forhandlingerne.

(...)

Den største frygt beror på det amerikanske oplæg til forhandlingerne.

Ifølge lækkede dokumenter vil USA nemlig indføre en lang række restriktioner på nettet uden om den almindelige lovgivning. Blandt andet forhandler landene om, at indhold kan fjernes fra nettet, og at folk kan få lukket deres internetforbindelse, uden at det bliver prøvet ved domstolene.

(...)

"Alle parter, der deltager i forhandlingerne, har travlt med at sige, at ACTA ikke vil ændre den gældende lovgivning. Hvis det er sandt, er der ikke nogen grund til at indgå traktaten. ACTA vil påvirke den nationale lovgivning", udtaler Michael Geist.

Stormagter aftaler nettets nye grundlov i hemmelighed (Information.dk)

Foreløbigt forslag til betyde tab af adgangen til internettet ved flere brud på ophavsretten & dermed begrænsning af ytringsfriheden samt brud på Grundlovens forbud mod censur & andre forholdsregler.

Grundlovens § 77. 
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. 

Kilde: Grundloven af 1953 (retsinformation.dk)

Hvordan kan den danske regering aktivt arbejde for at indføre en i mine øjne grundlovsstridig traktat ?

En juridisk konsulent kalder det for stasi-metoder, men reelt er det endnu en del af opbygningen af en politistat.

At hævde, at de hemmelige forhandlinger ikke fører til ændring af den gældende lovgivning er mildest talt en ussel form for propaganda.

Åben så adgangen til alle informationer !

Jeg vil have at vide, hvad pokker det er i har gang i !