You are here

Nedbring rygerdød & red velfærden

Læserbrev af undertegnede i Vejle Amts Folkeblad d. 15. januar 2010:

Den seneste tid i debatten har der været tale om endnu et forsøg på at angribe velfærdsstatens ydelser. Mange højtråbende politikkere har skreget på nedskæringer på dagpenge eller tidligere afskaffelse af efterlønnen for at skaffe nok arbejdskraft i fremtiden.

Men det er slet ikke nødvendigt. Med et snuptag kan der snildt skaffes 60.000 – 100.000 flere i arbejdsstyrken over de næste 10 år. I år 2000 døde der 12.000 mennesker herhjemme som følge af rygerelaterede dødsfald. Kan vi redde størstedelen af rygere fra tobaksdøden, så kan vi finde mere end de nødvendige antal hænder på arbejdsmarkedet fremover.

Men rygerdød er ikke den eneste konsekvens. Der er sygehusomkostninger i forbindelse med rygning. Region Syddanmark har beregnet, at hver KOL-ramt (rygerlunger) koster samfundet Kr. 80.000,- årligt i omkostninger. Samtidigt anslås der at være 100.000 alene i Region Syddanmark, der lider af KOL. Kan man nedbringe bare denne ene rygersygdom kan der skaffes det beløb, som arbejdsmarkedskommissionen endte med at skulle finde - hvert år ! Nemlig Kr. 8 Mia. Og det kun for én ud af de i alt 5 regioner. Og dette kun for én sygdom i forbindelse med rygning. Læg dertil kræft & åreforkalkning.

Nu er jeg ikke økonom, men det er da sund fornuft at satse på at reducere rygerdøden herhjemme. Ikke ud fra et økonomisk perspektiv, men først & fremmest ud fra et menneskeligt hensyn.

En reduktion af rygerdødsfald er altså en stor gevinst ikke bare for samfundet som sådan, men også for den enkelte nuværende rygere & vedkommendes familie, venner & omgangskreds.

Rygere udgør en ressource, som vi i dag smider væk. Giv os andre den glæde at leve en del år mere, så vi kan nyde samværet med dig.

Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen

Medlem af Enhedslisten