You are here

Egedal: Starthjælpen kommer for landsretten

Afghansk familiefar med to børn sagsøger myndighederne. Starthjælpen er diskriminerende og i strid med grundloven, mener han.

Starthjælpen kommer for landsretten (Politiken.dk)

Kommunens navn er fundet via:
Afghansk familiefar hiver Egedal i retten (DR København)

Jeg har længe ment, at denne "starthjælp" var økonomisk apartheid. 94% af de berørte er folk med en anden hudfarve. Starthjælpen ligger på omkring 64 % af tilsvarende kontanthjælp for samme aldersgruppe.

Jeg krydser fingre for, at denne sag vindes af sagsøgeren. Det er på tide, at denne skamplet fjernes.