You are here

Den skærpede anti-terrorlovgivning var ikke årsagen til domsfældelse i Glasvej-sagen

Det var tværtimod traditionelle efterforskningsmetoder, som fik de 2 tiltalte dømt igår ved retten i Glostrup. Det siger tidligere chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen idag til Information:

Dommen mod de terrormistænkte fra Glasvej er en milepæl for PET. Vigtigst af alt er den dog et signal om, at dele af den danske terrorlovgivning er helt unødvendig, lyder det fra PET's tidligere operative chef Hans Jørgen Bonnichsen.

"Sagen viser klart, at det kan lade sige gøre at efterforske terror med de samme midler, som man efterforsker en hver anden offentlig straffesag. I den nuværende danske terrorlovgivning har man på flere områder slækket på retssikkerheden. I dag er det muligt for PET at få adgang til passageroplysninger uden dommerkendelse, at få adgang til personfølsomme oplysninger i det offentlige, uden at forvaltningsmyndighederne kan få det prøvet ved en domstol osv."

"Men som beviserne er blevet præsenteret i denne sag, så ser det ikke ud til, at PET på nogen måde har brugt en eneste af de problematiske muligheder i terrorlovgivningen."

"Efterforskningen er derimod alene baseret på midler, der længe har været til rådighed for politiet og PET. Derfor er den vigtigste lære af sagen også i mine øjne, at det kan lade sige gøre at efterforske terror med traditionelle midler. Man behøver ikke give slip på retssikkerheden og domstolskontrollen" siger han.

'Vi behøver ikke at slække på retssikkerhed for at bekæmpe terror' (information.dk)

De skærpede anti-terrorlove fra 2002 og 2006 er altså unødvendige for at få folk dømt under behørrig hensyntagen til retssikkerheden. De kan altså med god grund ophæves og folks privatliv kan igen blive respekteret.

Som tidligere omtalt er de nye datalogningsregler for at bekæmpe terror en fristelse for svage sjæle i politiet og kan udgøre en risiko for misbrug. Læs mere her: Dansk politi dagligt på data-fiskeri uden dommerkendelser

Indtil videre lader det til, at teleselskaberne dog har været bolværket imod et misbrug af de lagrede oplysninger. Men vi kan ikke forlade os på, at denne holdning & standhaftighed vil vedblive med at eksistere hos teleselskaberne.

Det bedste er derfor at fjerne muligheden for tilgang til tele-data af hensyn til den enkeltes privatliv og borgerrettighederne.