You are here

Dansk politi dagligt på data-fiskeri uden dommerkendelser

Lovens lange arm forsøger dagligt at hente fortrolige data-oplysninger om danskerne uden at have en dommerkendelse i hånden. Går den, så går den, er parolen.

Det danske politi forsøger dagligt at fiske oplysninger om mailkorrespondancer og telefonnumre fra de danske teleselskaber.

Flere gange sker det uden den dommerkendelse, som ellers er påkrævet i ransagningssager, for at politiet kan få udleveret de dybt fortrolige informationer.

Men både TDC og tele-konkurrenten Telia bekræfter over for Computerworld, at selskaberne er udsat for forespørgsler fra politiet om at udlevere data, som teleselskaberne i henhold til logningsbekendtgørelsen er forpligtet til at gemme, og som politiet ikke har ret til uden en uopsættelig situation og uden dommerkendelse.

Dansk politi på data-fiskeri uden dommerkendelser (Computerworld.dk) (15. oktober 2008)

Se også:

It-advokat kalder det ulovligt og embedsmisbrug, når politiet forsøger at indhente data-oplysninger hos teleselskaberne uden bemyndigelse.

Det er dybt problematisk, når politiet efterlyser fortrolige data hos teleselskaberne uden en dommerkendelse eller ikke kan leve op til kravet om haste-ransøgning, mener it-advokat Martin von Haller Grønbæk.

Advokat: Politiets data-fiskeri er ulovligt og misbrug (Computerworld.dk) (15. oktober 2008)

Netop derfor bør logningsbekendtgørelse afskaffes igen. Den forhindrer ingen terror og logger kun hver 500. datapakke, så den er under alle omstændigheder et vilkårligt redskab i efterforskningen og giver en falsk tryghed over for politikkerne. Nu kan man sige, at man så skal gå over til at datalogge alle data. Men det vil koste ekstremt mere end de ca. 200 mio kr. som det koster at logge nu. Og i forhold til det reelle problem med terror er det at skyde gråspurve med kanoner. Lad mig minde om, at der heldigvis ikke har været terrorangreb i Danmark.

Der har dog været flere tilfælde af dømte i terrorretssager. I alt er der indtil videre dømt 5 personer og 2 organisationer. Se opgørelse af anti-terrorsager i Danmark her. De 2 dømte organisationer er indtil videre Greenpeace (dømt 2006) og Fighters and lovers (pt. dømt 2008). De er allesammen dømt uden brug af data fra datalogningsbekendtgørelse, da den bekendtgørelse først trådte i kraft d. 15. september 2007.

Politiet havde altså alle de nødvendige midler til rådighed for, at kunne efterforske og få dømt terror-mistænkte inkl. 2 totalt malplacerede organisationer. Logningsbekendtgørelsen er altså ikke nødvendig og kan jævnfør den ovenstående omtale risikere at blive misbrugt af menige politifolk. Den skal derfor afskaffes igen. Den frister bare svage sjæle.

Via
[notits i den trykte udgave af Berlingske Business idag]