Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

starthjælp

Starthjælpen er en reduceret ydelse, som ligger på 64,4% af kontanthjælpen for samme aldersgruppe.

Fattigdomsydelserne bliver afviklet per 1. januar 2012 - kontanthjælp til alle istedet for

Folketinget har idag vedtaget at afskaffe fattigdomsydelserne, så de nedsatte ydelser VK-regeringen indførte nu bliver afløst af almindelig kontanthjælp.

Det blev vedtaget med 58 stemmer for

& 52 stemte imod her lidt i klokken 12 i Folketingssalen.

Enhedslistens pres på regeringen var med til at sikre lige vilkår for alle.

Samtidigt bliver det også lettere at være sagsbehandler i kommunerne. 5 forskellige ydelser er nu afløst af kontanthjælpsreglerne for alle.

Det drejer sig om: Læs mere >>

Fattigdommen fortsætter med at stige i Danmark

Fattigdommen fortsætter med at vokse i Danmark, og der er nu 346000 fattige - fraregnes studerende er der 234000 fattige i Danmark - det er en stigning på 83000 personer siden 2002, eller hvad der svarer til en stigning på 55 procent i perioden 2002-2009 - en stor del af forklaringen på, at fattigdommen er steget så meget i Danmark, skal findes i den førte fordelingspolitik.

Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at denne tendens er fortsat. Læs mere >>

Mere fattigdom til kontanthjælpsmodtagere med starthjælp i 6 måneder

Personer på kontanthjælp får halveret deres indtægt i et halvt år, hvis de ikke passer et aktiveringsforløb. Deres kontanthjælp bliver nedsat til starthjælpssats som straf.

Det er en konsekvens af de sidste aftaler omkring 2020-planen, som faldt endeligt på plads i går.

Regeringen regner med at spare 88 millioner kroner om året ved skrappere straffesanktioner overfor kontanthjælpsmodtagere. Læs mere >>

VKO har forøget fattigdommen siden 2001

VKO har gjort noget ved fattigdommen siden 2001.

De har forøget den !

Enhedslisten vil afskaffe fattigdomsydelserne som starthjælp, kontanthjælpsloftet & 450 timers reglen.

Hør Line Barfods tale på Enhedslistens Årsmøde 2011: Læs mere >>

Udgiv indhold