You are here

Vejle: Borgmester efterlyser ny slags stemme-teknik

Radio VLR i Vejle skriver idag:

Den lange række af stemmeoptællinger i Ny Vejle, får borgmester Flemming Christensen til at efterlyse en ny stemme-teknik.
"Der er brug for en metode, hvor et kryds ikke kan være ugyldigt - og hvor der ikke kan opstå tvivl om, hvor krydset hører til", siger Flemming Christensen. Selvom forrige præsidentvalg i USA gav de elektroniske teknikker meget uheldig omtale, er det noget i den stil, Flemming Christensen tænker på.

"Den erfaring vi fik fra USA var jo ikke ligefrem noget, man skal lære noget af. -For der kunne man jo også komme i tvivl om stemmerne. Men jeg håber, at der inden for nogle få år vil være et elektronisk system, som er mere driftsikkert. Et elektronisk blip kan ikke misforstås", siger han.

http://www.radiovlr.dk/

Ikke på vilkår.

Er du 100% sikker på din computer ?

Selv den "sikre" digitale signatur er nem at stjæle Nemt at stjæle digital signatur (indlæg fra den 20. september 2005).

Og jeg vil aldrig acceptere at afgive min stemme elektronisk uanset, hvor meget "eksperter" kommer med udtalelser om det modsatte. Hverken via en stemmeafgivning hjemmefra via internettet eller via et afstemningssted.

Dertil kommer, at det stykke software som skal være i en stemmemaskine skal være 100% mulig at efterprøve. Ved Diebold stemmemaskinerne og andre udbydere fra USA var der store fejl. I en kommune blev der ifølge elektroniske valgmaskiner afgivet mere end 300.000 stemmer ved suppleringsvalg til senatet i efteråret 2003. Men der bor kun 5.000 indbyggere i pågældende kommune !

Optællingen i Vejle kommune var det eneste sted, hvor det udviklede sig til en farce. Og det skyldes ikke afgivningen af stemmerne, men stemmetællerne.

I et tilfælde var en stemmeseddel blevet godkendt hele 3 gange ved omtællingen her i Vejle. Den havde 5 krydser !

Start der istedet for at tale om elektroniske stemmemaskiner.