You are here

Terrorlov kan udvise iraker uden dom

DR P1 Orientering d. 14. januar 2008:

En 31-årig i irakisk mand sidder i Vestre Fængelsel og venter på, at Flygtningenævnet afgør, om han skal sendes ud af landet med tvang. Det sker efter Integrationsministeren har besluttet, at manden udgør en fare for statens sikkerhed.

Hvorfor, kan hverken manden eller hans kone få at vide. Ifølge de nye terror-paragraffer kan udvisning ske uden dom, og på baggrund af et hemmeligt mistankegrundlag. Men netop fordi, materialet er hemmeligt, kan det blive vanskeligt for Flygtningenævnet at beslutte, at manden også skal tvinges ud af landet.

Alle uden dansk statsborgerskab - også mennesker, der er født og opvokset her i landet, har siden 2002 kunne udvises af Danmark for bestandigt, uden dom og uden at få at vide, hvorfor.

Et flertal i Folketinget gav med den første terror-pakke Integrationsministeren bemyndigelse til at udvise enhver, ministeren mener er til fare for statens sikkerhed. Og det er nu sket i i hvert fald to tilfælde, skriver dagbladet Politiken.

Men problemet er, at de nye regler om administrativ udvisning ikke alene krænker de udvistes menneskeret til at få prøvet deres sag. Reglerne om hemmelige beviser gør det i praksis også svært, at tvinge de personer, som ministeren mistænker, ud af landet med magt. Sålænge begrundelserne for at udvise dem er hemmelige, vil de i mange tilfælde have ret til at blive i Danmark på tålt ophold. Medvirkende Jonas Christoffersen adjunkt ved Juridisk Fakultet ved Københavns Universitet.

Af Jesper Tynell

Hør mere på:

Terrorlov kan udvise iraker uden dom (DR Online)