You are here

På gaden mod terrorlogning (logningsbekendtgørelse)

DRs Harddisken den 20. september 2007:

I lørdags trådte "Bekendtgørelse om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik" - eller  "logningsbekendtgørelsen" som den også kaldes - i kraft.

For siden i lørdags (den 15. september 2007, flj) har alle teleudbydere og internetudbydere haft pligt til at indsamle traffikdata om deres kunder, så de senere kan bruges til "efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold", som det hedder i den officielle tekst.

Det vil sige, at alle telefonopkald og besøg på websites bliver registreret. For ALLE danskeres vedkommende.

Hør mere på:

/ På gaden mod terrorpakken (DR Online)

(Udsendelsen kan desværre ikke høres længere)

Se mere på retsinformation.dk om:
Logningsbekendtgørelsen af 28. september 2006

Vejledning af logningsbekendtgørelsen af 28. september 2006