You are here

Den skinbarlige sandhed om Integrationsministeriet og humanitært ophold

Støttekredsen for Flygtninge I Fare skriver idag i en nyhedsmail:

Hvor ofte har vi ikke hørt det: Sagerne bliver grundigt behandlet, det er derfor det tager så lang tid, og fordi de (asylsøgerne) bliver ved med at søge igen og igen, selvom de har fået afslag.

På sin vis, er det sandt at de har travlt, de danske udlændingemyndigheder og er grundige. Ministeriet med at vildlede om ansøgninger, forsinke og lyve om akter, og foregive ansøgte familiesammenføringer, asylsøgere íkke har søgt, men knapt så travlt med at behandle humanitære opholdstilladelser, der er søgt. Endvidere travlt med at samarbejde med og dyrke læger, der giver urigtige oplysninger om asylsøgere med henblik på at skjule asylsøgernes forværrede helbred under årene i Danmark samt begrunde afslag på humanitært ophold.

Ministeriet har travlt med at dække over, at ministeriet i hvert fald i mindst en ansøgning om humanitært ophold har overladt sagsbehandlingen til Rigspolitiet, og baseret sin afgørelse på Rigspolitiets (usande) oplysninger om to omsorgs- og udviklingstruede børns tilstand og forhold i familien, og grunden til at børnene var på børnehjem, imens deres mor opholdt sig i Sandholm.

Iflg. udlændingeloven er ministeriet pligtig til at behandle ansøgninger om humanitær opholdstilladelse. Det er ministeriets sagsområde og må ikke bare overdrages af ministeriet til Rigspolitiet eller anden forvaltningsmyndighed.

Først og fremmest med udgangspunkt i familien Supljas sag, har jeg g.d. sendt en længere redegørelse til Ombudsmanden med dokumentation for de ovenfor oplyste forhold.

Du kan i redegørelsen også læse et par eksempler på asylsøgere, der har fået humanitært ophold, og nu af ministeriet jagtet med uendelige krav om nye lægeundersøgelser, uanset ministeriet i forvejen har lægedokumentation for alvorlig sygdom.

Redegørelsen med indledende skrivelse til Ombudsmanden ligger nu også på Støttekredsens hjemmeside i PDF-format til fri læsning.

http://www.stoettekredsen.dk/pdf%20filer/ombud%20redeg%20ministerium%20habilitet%20suplja%202008-06-15.pdf

Med venlig hilsen

Mona Ljungberg,

Forkvinde, Støttekredsen for flygtninge i fare