You are here

Danmarks Nationale Front: PET gav reelt frit lejde til Lars Agerbak

I kølvandet på terrorangrebet i Oslo i Norge den 22. juli 2011 kommer det nu frem i Berlingske Tidende at PET reelt har givet frit lejde til tidligere talsmand for Danmarks Nationale Front:

Det drejer sig om talsmanden for Danmarks Nationale Front, Lars Agerbak, der i januar blev varetægtsfængslet i tre uger, efter politiet havde fundet kemikalier og bombemanualer i hans kælder i Hørsholm. Siden har Agerbaks advokat Peter Hjørne intet hørt.

/ Hård kritik af politiets indsats mod højreekstremist (b.dk)

Danmark har ingen udleveringsaftale med Rusland. Hvilket sikrede Akhmed Sakajev tilbage i 2002:

/ Dansk ambassadør: ingen udleveringsaftale med Rusland (b.dk) (30. oktober 2002)

Nordsjællands Politi burde have inddraget Lars Agerbaks pas indtil sagen var endelig afgjort.

Især når de burde have kendt til hans kontakter til Rusland.

Istedet sidder Lars Agerbak nu i sikker havn i Rusland. For han vender vel sagtens ikke af egen fri vilje hjem for at stå til ansvar ved de danske domstole ?

Måske kan man tilskrive det bureaukratiet i Politiet & hos PET, at der endnu her i juli måned ikke er sket sigtelse i sagen om mulig produktion af bomber.

I alle tilfælde har Nordsjællands politidirektør Thorkild Fogde ikke prioriteret udarbejdelse af sigtelsen ret højt & der stadig ikke foreligger nogen sigtelse.

Det er under al kritik, når der er tale om så farlig kriminalitet.

Kommentarer

Hej,

Jeg kender kun til en anden offentlig dokumenteret sag. Nemlig / Dan Lynge sagen (Denmarkonline.dk), hvor ledende politifolk i PET Hanne Bech Hansen (Chef for PET) & Per Larsen, rigspolitichef Ivar Boye samt statsadvokat Erik Merlung enten ikke kunne huske sagens detaljer eller bevidst holdt deres mund indtil forældelsesfristen for deres forbrydelser var udløbet.

Der blev blandt andet givet Kr. 10.000,- til Dan Lynge til våbenkøb fra PET.

Frit lejde er gives typisk til kriminelle handlinger som f.eks. indlevering af våben til det lokale politi, som sker fra tid til anden.