You are here

Biotek-industrien trækker GMO-fødevarer tilbage

Noah.dk skrev i en pressemeddelelse d. 27. marts 2007:

Samtidig skal EU parlamentet beslutte en ny lov, som vil tillade forurening af økologiske fødevarer med op til 0,9% GMO.

Biotek-industrien har officielt trukket 5 gensplejsede fødevarer og afgrøder tilbage på det europæiske marked, herunder den første genmodificerede afgrøde, som blev dyrket i Europa [1]. Dette må fremhæves som endnu et bevis på, at GMO-afgrøder er ved at spille helt fallit, og at fremtiden ligger indenfor miljøvenligt jordbrug [2]. Alligevel vil EU-parlamentet nu føje spot til skade ved på torsdag at stemme om en ny lov, som skal tillade forurening af økologiske madvarer med GMO-afgrøder. Det er en hån mod forbrugerne, som tydeligt har vist, at de ønsker GMO-fri madvarer.

Der er ikke noget marked for GMO-fødevarer og afgrøder, og de store selskaber trækker dem oven i købet nu tilbage fra markedet. De europæiske borgere vil have GMO-fri mad, og det er på tide, at EU’s ledere tager de nødvendige skridt for at sikre forbrugerne dette. De genetisk modificerede fødevarer skulle aldrig have opnået dyrkningstilladelse, så længe ingen endnu kender langtidsvirkningerne på mennesker og miljø.

EU medlemslandenes veto mod 3 af de 5 nu tilbagetrukne GMO-afgrøder var den centrale grund til den handelsstrid i WTO, som sluttede i 2006. WTO afgjorde, at landene havde ret til at nedlægge veto mod GMO-afgrøder, men at de vetoer, som var nedlagt i EU, ikke var udført i overensstemmelse med WTO proceduren.

Det er en skandale, at europæiske skatteborgeres penge er brugt på at forsvare EU i en handelsstrid omkring produkter, som biotek-selskaberne var ved at trække tilbage fra markedet. Biotek-industrien burde tvinges til at betale EU kompensation for spild af tid og penge. Tilbagetrækningen blev diskuteret på et møde for medlemsstaterne sidste tirsdag i kølvandet på et brev fra biotek-industrien, hvori de fastslår, at de ikke længere vil markedsføre de 5 fødevarer og afgrøder, da de ikke længere dyrkes i globalt omfang [3].

Produkterne, som er trukket tilbage, omfatter den kontroversielle GMO majs, som først blev dyrket i Spanien, men blev stoppet grundet bekymringer om sundhedsmæssige konsekvenser, som følge af dens indhold af et resistens-gen mod det hyppigt anvendt antibiotika ampicillin. I USA forårsagede den selvsamme GMO majs store miljømæssige bekymringer, da forskning viste, at den kunne skade monark-sommerfuglen.

[1] Den første GMO afgrøde, som blev dyrket i Europa var den genmodificerede Bt176 majs. De produkter, som er trukket tilbage er: GMO Majs, Bt 176, fremstillet af Syngenta, GMO raps Ms1xRfa, fremstillet af Bayer, GMO-raps Ms1x Rf2, fremstillet af Bayer, GMO raps Topas 19/2, fremstillet af Bayer og GMO-majs GA21x MON 810, fremstillet af Monsanto. Udover afgrøderne trækkes alle fødevarer fremstillet af disse afgrøder tilbage.
[2] En nylig udgivet, detaljeret undersøgelse viser, at miljøvenligt jordbrug vil skabe flere jobs og gøre EU langt mere konkurrencedygtig, end dyrkning af GMO afgrøder kan.
Www.foeeurope.org/publications/2007/FoEE_biotech_MTR_midlifecrisis_March07.pdf
[3] Standing Committee of the Food Chain and Animal Health
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/biosafety/agenda41_en.pdf

[Fundet herNoah.dk]

Technorati Tags: , ,