You are here

GMO: Ulovlig gensplejset majs brugt i dyrefoder

Den 22. marts 2005 blev det via tidsskriftet Nature kendt, at en u-testet GMO-majs (Bt10 - der indeholder ulovligt antibiotikaresistensgen) siden 2001 ved en fejl er blevet dyrket i USA i stor stil (187.000 tons).

Bt10 er også havnet i majs eksporteret til EU. Bt10 er aldrig blevet testet eller godkendt hverken i USA eller EU. I modsætning til Bt11, der er godkendt, indeholder Bt10 resistensgen overfor ampillicin antibiotika.

Der er ingen tolerancetærskel for Bt10 i EU. Forordningen om sporing af GMO (1830/2003) har netop til formål at sikre, at en GMO, der som Bt10 udgør en miljø- eller sundhedsrisiko, vil kunne lokaliseres og trækkes tilbage. Bt10-forureningen skyldes, at den u-testede Bt10 blev forvekslet med Bt11.

Det er derfor også relevant at vide, i hvilket omfang der er målt og fundet Bt11 i Danmark. Kommissionen har ifølge pressemeddelelse den 1. april 2005 bedt medlemslandene om at iværksætte de nødvendige forholdsregler for at sikre sig mod, at Bt10 er ankommet i deres territorier.

Spørgsmål S580 til Miljøminister Connie Hedegaard (Ft.dk) stillet af Kristen Touborg Jensen

I svaret kommer det frem, at "130,000 -140,000 tons årlig" i 2002-2003 endte i dyrefoder. Vel at mærke ulovlig genspejset majs, som Biotek firmaet Sygenta har fremstillet.