You are here

Embedsfolk kan få bøde eller fængselstraf

"Ekspert i forvaltningsret Steen Bønsing fra Aalborg Universitet kalder Odense Kommunes lovbrud i børnesager "helt vildt" og slår fast, at de ansvarlige embedsfolk kan retsforfølges.

- Der er tale om en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om embedsmænds ansvar. Den siger, at misbruger nogen, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates ret, straffes han med bøde eller fængsel i indtil fire måneder"

/ Ekspert: Embedsfolk i Odense kan straffes for svigt (Fyens.dk)

Konkret er det Straffelovens §155:

"§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes."

Men også denne:

"§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse."

Det betyder, at udover administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen Peter Pietras, så kan kommunaldirektøren reelt også risikere straf.

Der er frihed under ansvar.

Det gælder også for alle embedsmænd i forvaltningerne.

Spred straf...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk