You are here

Østjyllands Politi har dækket over Jacob Bundsgaards medvirken til magtmisbrug om brevhemmeligheden

Arbejderen skriver idag:

"Da Statsadvokaten for godt to uger siden besluttede at sigte borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (A), for at bryde brevhemmeligheden, var det en kæmpe begmand til Østjyllands Politi, som tilsyneladende har dækket over kommunens - og borgmesterens - magtmisbrug.

Borgmesteren er også bestyrelsesformand for Aarhus Havn, og det var i den egenskab, han i 2012 godkendte, at den daværende havnedirektør, Bjarne Mathiesen, beordrede en kranførers mobiltelefon tømt for sms'ere efter længere tids konflikt på havnen. Også Bjarne Mathiesen er nu blevet sigtet af Statsadvokaten. 

Sigtelsen af borgmesteren og havnedirektøren er den - foreløbig - seneste udvikling i den to-årige såkaldte sms-sag, hvor tre kranførere blev bortvist fra deres arbejdsplads med baggrund i, at havneledelsen havde læst sms'erne fra en sikkerhedsrepræsentants mobiltelefon."

&
"Han påpeger også, at politimesteren og borgmesteren sidder sammen i Kredsrådet, som er et kontaktorgan mellem politiet og de syv kommuner, som politikredsen dækker.

- Man kan stille spørgsmålet, om borgmesteren overhovedet kan sidde i Kredsrådet, når han er under efterforskning for en forbrydelse. Efter min opfattelse bør han træde ud, siger Bjarne Overmark."

Læs mere her:
/ Østjyllands Politi har dækket over kommunalt magtmisbrug (Arbejderen.dk)

SMS´er er nemlig også omfattet af Grundlovens § 72:

§ 72. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

Det er jo mildt sagt demokratisk betænkeligt, at Politiet som en del af den udøvende magt i Århus ikke i tilstrækkelig grad bruger samme grundighed over for en folkevalgt som over for andre.

2 gange har Statsadvokaten nu omgjort Østjylland Politis afgørelser.

At der tilsyneladende sidder nogle jurister i Århus kommune, der har godkendt overgrebet er i sig selv ikke overraskende.

Men juristerne & de ansvarlige i Østjyllands politi vil erfare, at der også er frihed under ansvar for offentlige ansatte.

Så håber jeg bare, at sagen ikke bliver forældet på grund af bevidst bureaukratisk langsommelighed.

En så åbenlys overtrædelse af Grundloven for brud på brevhemmeligheden skal der ledes længe efter.

Nej vent !

Det praktiserer Politiet jo rundtomkring, hvor menige politifolk rask væk uden dommerkendelse kræver adgang til folks mobiltelefoner på gaden uden dommerkendelse.

Omtalt her i forbindelse med rydningen af Ungdomhuset:
/ Politiet bryder brev og telefonhemmeligheden ved SMS tjek (Denmarkonline.dk) (5. marts 2007)

Men Politiet skal åbenbart have ind med ske, at de ikke er særlig priviligerede. Men en del af et demokrati.

Baseret på magtens tredeling i den lovgivende, dømmende & udøvende magt i Grundlovens §3.

Læs mere om / Grundloven på Folketingets hjemmeside (Ft.dk)

Der trænger vist til at blive efteruddannet i demokratiforståelse hos Politiet i Århus.

Spred Grundlov !

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk