You are here

Hjemløse: Hul i loven gør at kommuner ikke skal hjælpe hjemløse med bolig i kommunen

DR P1 Orientering den 22. august 2014:

Regeringen mener, at det er kommunernes problem, når antallet af hjemløse stiger. Men det er Rigsrevisionen ikke enig i.

Den kritiserer nu blandt andet Boligministeriet for ikke at følge op på, om kommunerne reelt har muligheder for at skaffe hjemløse tag over hovedet.

Indslag af Jesper Tynell.

Hør indslaget her: (åbner i nyt vindue)

/ Rigsrevisionen kritiserer indsatsen for hjemløse (DR Online) 22 august 2014,kl. 17:30

Via

[/ DR P1 Orientering den 22. august 2014]

I 2013 var der 5820 hjemløse mod 4998 i 2009, og der er særligt et problem med flere hjemløse unge.

/ Statsrevisorerne kalder hjemløse-indsats utilstrækkelig (Information.dk) (21. august 2014)

Undersøgelsen fra Rigsrevisionen viser også, at der blandt andet ikke bliver lavet handleplaner for at hjælpe de hjemløse ind i en bolig. Det er iøvrigt kun på ældreområdet, at kommuner har en særlig pligt til at hjælpe med bolig. Men der er lovgivningsmæssigt ikke nogen pligt til at anvise til en bolig til hjemløse.

Istedet for kan de hjemløse henvises til forsorgshjem, men det er en dyrere løsning for kommunekassen. Kommunerne skal betale for ophold på forsorgshjem & de unge skal ikke ansøge om det.

Samtidigt er der en mangel på tilstrækkelige boliger til under kr. 3.000,- per måned.

Kun 3% af de hjemløse har en egentlig lønindkomst, så de kan ikke flytte ind i de boligområder med fleksibel boligudlejning.

Brugen af fleksibel boligudlejning i ghettoområder gør det sværere at hjælpe de socialt udsatte (heriblandt de hjemløse) med en bolig.

Statsrevisorerne tilslutter sig rigsrevisionens kritik af Boligministeriet.

Især unge under 30 år er hårdt ramt af kontanthjælpsreformen, der efterlader dem med kr. 6.889,- per måned før skat.

Før den 1. januar 2014 kunne dem mellem 25 & 30 år få både kontanthjælp på knap kr. 10.000,- samt skattefri særlig støtte i Aktivlovens §34. Per 1. juli 2014 kan unge over 25 år ikke længere modtage særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

De kan dog godt modtage boligssikring.

Se aktuelle satser for kontanthjælp her:
/ Kontanthjælp (Bm.dk)

Læs den omtalte beretning her:

/ Beretning om indsatsen over for hjemløse (Rigsrevisionen.dk) (21. august 2014)