You are here

Danskere kan lovligt hente cannabis til Danmark med recept fra hollandsk læge

I et svar den 21. december 2012 til Enhedslistens Stine Brix fra Sundhedsminister Astrid Krag er det nu klarlagt, at der igennem en recept fra en hollandsk læge lovligt kan hentes medicinsk cannabis hjem til Danmark:

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 11. december 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 188 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL).

Spørgsmål nr. 188:
”Med henvisning til ministerens svar på spørgsmål 86 bedes ministeren præcisere, hvorvidt det er lovligt for en dansk statsborger at tage til Holland og købe lægemiddelet Bedrocan og hvorvidt en Schengen-attest i et sådant tilfælde er nødvendig og i så fald, hvilket land (Danmark eller Holland) som skal udstede en sådan attest, eller om selve recepten fra en hollandsk læge er tilstrækkelig dokumentation ved indrejse i Danmark.”

Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

”En person kan lovligt indføre lægemidlet Bedrocan til Danmark, såfremt det har et medicinsk øjemed. Hvis man har en recept fra en hollandsk læge, er dette krav opfyldt.

Det er ikke en forudsætning, at der er udstedt en Schengen-attest (såkaldt ”pillepas”) i Holland, men det vil være hensigtsmæssigt, da det vil lette dokumentationen ved indførslen til Danmark.”

Jeg kan supplerende oplyse, at Danmark har tiltrådt Schengen-konventionen, sammen med en række andre lande i Europa, herunder Holland. Schengen-konventionen giver borgeren ret til at medbringe medicin med euforiserende stoffer til eget brug i en mængde, der svarer til rejsens længde, dog maksimalt 30 dage.

Som dokumentation for retten til at medbringe medicin med euforiserende stoffer kan borgeren på apoteket få udstedt en schengen-attest (pille- pas).

Hvis borgeren ønsker en Schengen-attest, skal vedkommende have en recept fra lægen. Myndighederne i de øvrige Schengen-lande er forpligtet til at anerkende en attest udstedt af apoteket, som gyldig dokumentation.

Med venlig hilsen

Astrid Krag

Fundet her:

/ SUU, Alm. del spørgsmål 188 (Ft.dk) (21. december 2012)

En Schengen-attest fra et hollandsk apotek er nok til at få det lovligt med til Danmark. Populært kaldet pillepas. Ellers kan man nok få et længere ophold ved grænsen, hvis man stoppes.

Samtidigt kan læger i Danmark ansøge om tilladelse til at ordinere ikke-godkendte lægemidler eller ikke-markedsførte lægemidler herhjemme.

Dette gælder generelt - også inden for andre lægemidler til behandling af andre sygdomme.

Det fremgår at et ministersvar fra Astrid Krag samme dato:

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 12. december 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 189 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL).

Spørgsmål nr. 189:
”Ministeren bedes redegøre for, hvorfor et middel som Cannabis Flos fra det Hollandske firma Bedrocan, ikke er tilladt på recept i Danmark?”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

”Det Hollandske firma Bedrocan fremstiller ifølge dets egen hjemmeside lægemidler til mennesker og dyr, baseret på cannabis planten.

Sundhedsstyrelsen, tidligere Lægemiddelstyrelsen, har ikke på noget tidspunkt modtaget en ansøgning om markedsføringstilladelse for et eller flere af dets produkter. Firmaet har heller ikke andre produkter godkendt i Danmark, og har heller ingen national repræsentant.

Receptpligtige lægemidler må kun sælges, hvis disse har en markedsføringstilladelse udstedt af Sundhedsstyrelsen eller EU Kommissionen.

Endvidere kan Sundhedsstyrelsen i særlige tilfælde, og efter ansøgning fra læge, give udleveringstilladelse til ikke-godkendte eller ikke-markedsførte lægemidler.”

Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse.

Med venlig hilsen

Astrid Krag

Fundet her:
/ SUU, Alm. del spørgsmål 189 (Ft.dk) (21. december 2012)

Via
[/ Borgere selvmedicinerer sig kriminelt (Information.dk) (12. juli 2013)]

Artiklen fra Information fortæller, at der i Norge er udbredt blandt en del norske læger at udstede recepter til bl.a. PTSD-ramte.

Så mangler vi bare et par fremsynede læger herhjemme, der har viljen til at udfordre den gængse holdning om at hash, cannabis eller hvad det nu hedder kun er skadeligt.

En udsendelse fra DR P1 Orientering juni 2012 fortalte om et Israelsk plejehjem, hvor man istedet for sovemedicin & andet smertestillende medicin brugte cannabis udvunden medicin. Med gode resultater.

Læs mere:

/ Israelsk medicinsk cannabis man ikke bliver skæv af reducerer tarm inflamation (Denmarkonline.dk) (12. juni 2012)

Der foregår en del videnskabelige studier i Israel, der som henvisningen nævner dokumenterer gode effekter af cannabis på tarm inflamation.  Men også ALS & andre typer som sclerose er blevet undersøgt. De findes desværre indtil videre kun på hebraisk.

Der findes i Israel både cannabis med & uden det THC, som gør folk skæve.

Se mere under kategorien / medicinsk cannabis (Denmarkonline.dk).

I sig selv mener jeg, at det er tåbeligt at medicinal firmaer skal tjene kassen på noget som kan dyrkes i folks baghaver.

Samtidigt kan hamp bruges f.eks. til papirfremstilling & tøj.

Samtidigt vil en legalisering fjerne en stor del af den illegale omsætning med den dertil hørende kriminalitet.

& det er faktisk ikke engang nødvendig at ryge det.

Der kan laves / hamp olie (Denmarkonline.dk).

Jeg er bare noget irriteret over, at EU kan bruges til noget positivt :/

Men dette smuthul havde vist ikke engang EU-partierne haft fantasi til tro kunne være muligt.

Spred legalisering

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Kommentarer

”En person kan lovligt indføre lægemidlet Bedrocan til Danmark, såfremt det har et medicinsk øjemed. Hvis man har en recept fra en hollandsk læge, er dette krav opfyldt.

Det er ikke en forudsætning, at der er udstedt en Schengen-attest (såkaldt ”pillepas”) i Holland, men det vil være hensigtsmæssigt, da det vil lette dokumentationen ved indførslen til Danmark.”

Jeg kan supplerende oplyse, at Danmark har tiltrådt Schengen-konventionen, sammen med en række andre lande i Europa, herunder Holland. Schengen-konventionen giver borgeren ret til at medbringe medicin med euforiserende stoffer til eget brug i en mængde, der svarer til rejsens længde, dog maksimalt 30 dage.

og det hjælper jo stadig ikke for danske borgere der gerne vil hjem til landet her og som får det som medicin i feks Tyskland, kan ikke se forskellen når det nu er sådan at DK ikke har anden medicin med samme virkning ..