You are here

Ny ægtefælleforsørgelse for samlevende i kontanthjælpsreform giver skattesmæk

DR P1 Orientering den 10. juni 2013:

Kommunerne skal i fremtiden ikke skele til, om kontanthjælpsmodtagere er gift eller bare bor sammen som par. Fremover får også ugifte pligt til at forsørge kæresten, hvis han eller hun bliver arbejdsløs. Det skal ikke længere være kommunens opgave.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen skriver på ministeriets hjemmeside, at "samlevende par (...) hermed ligestilles med ægtepar". Men det viser sig nu slet ikke at passe.

Tværtimod stiller kontanthjælpsreformen fremover ugifte par langt ringere økonomisk end ægtefolk, der bor sammen. Ifølge skattereglerne, skal den ugifte mand eller kvinde, der bliver arbejdsløs nemlig betale skat af de penge, som vedkommende fremover skal ha' af kæresten i stedet for kontanthjælp. Det skal ægtefolk ikke. 

Og samtidig kan kæresten IKKE overtage den arbejdsløses bundfradrag, men skal også selv betale fuld skat af sin indkomst, som om han eller hun var enlig.

Det er en borger i Valby, Palle Jensen, der har gjort Folketinget opmærksom på disse øjensynlig uforudsete konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Og en lektor i skatteret Inge Langhave Jeppesen fra Syddansk Universitet giver ham fuldstændig ret i, at kontanthjælpsreformen dermed ikke ligestiller samlevende par med ægtepar - sådan som ministereren siger. Tværtimod.

Af Jesper Tynell

Hør indslaget her:
/ Kontanthjælp: Ugifte skal betale skat af gensidig forsørgerpligt (DR Online) (10. juni 2013)

Øget fattigdom er også en måde at udøve magt på.

Mette Frederiksen manglende stillingtagen til problematikken på nuværende tidspunkt med forventet vedtagelse i Folketinget den 28. juni 2013 gør, at effekten af tvungen ægtefælleforsørgelse for ugifte bliver vedtaget i tavshed.

Dermed rammes alle samlevende & ugifte kontanthjælpsmodtagere dobbelt. Dem under 30 år mere end dem over.

Det er en uretfærdighed af dimensioner.

Det er ækelt at være tilskuer til.

"Uretfærdighed hvorsom helst er en trussel mod retfærdighed allevegne"

- Martin Luther King, jr.

At de ikke skammer sig.

Trods alt skal der lyde tak for skatteindsigten til Palle Jensen fra Valby. Nu kan de asociale politikere fra SF til Dansk Folkeparti ikke sige, at de ikke blev advaret om denne ekstra negative effekt.

Aftalen er indgået imellem regeringen (SF, Socialdemokraterne & Radikale Venstre), Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti & Liberal Alliance.

Det er kun Enhedslisten, der ikke er med i aftalen.

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

Kommentarer

Fra aftaleteksten om kontanthjælpsreformen 2013:

Samlevende skal have gensidig forsørgelsespligt
• Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par, der er fyldt 25 år.

Forsørgelsespligten gælder, så snart én i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis samleveren har indkomst eller formue, skal det samlevende par begge leve af det – helt efter de nuværende regler for gifte. Parret er alene omfattet af den gensidige forsørgelsespligt, hvis begge er fyldt 25 år.

• Indfases i 2014.
Året 2014 bliver et overgangsår, hvor reglerne kun får ”halv
kraft”, så nuværende og nye kontanthjælpsmodtagere får tid til at indrette sig på de nye regler.

/ Fra Aftalen om kontanthjælpsreform side 12 i pdf (Bm.dk)

Via
[ / Pressemeddelelse om kontanthjælpsreform (Bm.dk) (18. april 2013)]

Du kan ikke komme uden om det ved at leje et værelse hos din kæreste (Omtalt i "Lovlig talt", Vejle Amts Folkeblad den 13. juni 2013).

Hvis du flytter din folkeregister adresse til en c/o adresse vil det være socialt bedrageri, hvis du stadig bor hos din kæreste.

Artikel 25.
1.Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.

And the Irish thought the Irish government were idiots, god help Denmark with these idiotic ideas