You are here

Asyl-aktivister: Justitsministeren må træde ind i Fernanda Milan sagen

Pressemeddelelse modtaget fra T-Refugee Project d. 13. september 2012 modtaget via email:

Stine Larsen fra T-Refugee Project er ikke i tvivl: ”Fernanda (Milans, flj) sag må og skal genåbnes, inden hun bliver deporteret på mandag d. 17. September. Flygtningenævnets afgørelse beror på mangelfulde oplysninger, og det er en åbenlys fejl, at dommen blev afsagt på baggrund af så dårlig research.

Både hendes status som transkønnet og hendes fortid som menneskeretsaktivist udgør jo hver især en enorm risiko for hende, hvis hun sendes tilbage til Guatemala. Det eneste rigtige vil være, at justitsministeren træder ind og får sagen genbehandlet.

En udvisning vil jo ikke bare være livsfarlig for Fernanda, men vil også være i direkte modstrid med den danske udenrigspolitik om at styrke menneskerettigheder. Der er simpelthen ikke nogen sammenhæng imellem ord og handling i den her sag.”

Emil Cronjäger fra asylinitiativet T-Refugee udtaler: ”Hverken Fernanda eller nogen anden flygtning må under nogen omstændigheder udsættes for den livsfare det er, at blive deporteret til et land med så uhyggelig en mangel på menneskerettigheder og så ufattelig dårlig retssikkerhed. Danmark vil på ingen måde være i stand til at garantere hendes sikkerhed i Guatemala. Hvis Fernanda udvises, kan vi i princippet bare vente på nyheden om hendes død, og hvad kan vi så gøre? Sige undskyld og trække dommen tilbage? Det vil være for sent.”

Kontakt

Emil Cronjäger og Stine Larsen, T-Refugee: 60 610 566 / t.refugee@gmail.com

Yderligere informationer:

Asylinitiativet T-Refugee Project, der forsøger at sætte fokus på transkønnede flygtninges rettigheder, har taget kontakt til Amnesty International og har bl.a. undersøgt organisationens seneste to rapporter om forfølgelse af menneskeretsaktivister i Guatemala. Rapporterne vidner om en særdeles brutal undertrykkelse af kvinder og transkønnede og slår endvidere fast, at der hersker udbredt straffrihed for dem, der begår de mange had-forbrydelser i landet. Alligevel har Flygtningenævnet givet den transkønnede menneskeretsaktivist Fernanda Milán afslag på asyl.

På mandag udvises den transkønnede menneskeretsaktivist Fernanda Milán til Guatemala. Flygtningenævnet, der har behandlet hendes asylsag, mener ikke, at der er grundlag for, at Fernanda er forfulgt. Dette er imidlertid i direkte modstrid med bl.a. to rapporter fra Amnesty International om situationen i Guatemala. Disse rapporter afslører nemlig at overlagte mord og politisk forfølgelse er en accepteret praksis i det strengt katolske land.

Ph.D. og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Ninna Nyberg Sørensen, der tidligere har udtalt sig imod deportationen af Fernanda Milán, forklarer: ”Vold mod kvinder og minoriteter er udbredt i Guatemala, og det er flere gange påvist, at statslige autoriteter, f.eks. det nationale politi PNC, har været involveret i seksuel vold og drab, ikke mindst på prostituerede, homoseksuelle og transkønnede. Denne vold er blevet italesat som ’social rengøring’, og har derfor ofte haft en hvis politisk støtte.”

Udbredt straffrihed og diskrimination

Ifølge Amnesty International hersker der en udpræget straffrihed i landet: "Nogle skøn sætter domsraten for alle forbrydelser på mindre end 1%, hvorfor meget få tilfælde af drab har resulteret i domme. Kvindelige ofre udsættes ofte for usædvanlig brutal mishandling inden de bliver dræbt, herunder voldtægt, lemlæstelse og partering. Den måde, hvorpå myndighederne reagerer på sagen beviser ofte diskrimination." (egen oversættelse)

Talrige angreb på menneskeretsforkæmpere

Ifølge de to rapporter er det imidlertid ikke kun kvinder, transkønnede og prostituerede, som udsættes for overgreb i Guatemala. Enhver, der arbejder for menneskerettigheder i landet, bliver ligeledes udsat for undertrykkelsen ifølge Amnesty International: "De, som forsvarer menneskerettighederne, bliver fortsat truet, chikaneret, og angrebet af de, som forsøger at afholde dem fra deres arbejde. I 2011 dokumenterede lokale organisationer 402 tilfælde af angreb og trusler mod menneskeretsforkæmpere (...)” (egen oversættelse)

Emil Cronjäger fra asylinitiativet T-Refugee udtaler: ”Hverken Fernanda eller nogen anden flygtning må under nogen omstændigheder udsættes for den livsfare det er, at blive deporteret til et land med så uhyggelig en mangel på menneskerettigheder og så ufattelig dårlig retssikkerhed. Danmark vil på ingen måde være i stand til at garantere hendes sikkerhed i Guatemala. Hvis Fernanda udvises, kan vi i princippet bare vente på nyheden om hendes død, og hvad kan vi så gøre? Sige undskyld og trække dommen tilbage? Det vil være for sent.”

Transkønnede AIDS-aktivister skudt ned på åben gade

OASIS, den organisation, som Fernanda Milán var talsperson for, forsøger at forebygge HIV og AIDS blandt LGBT-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede) og arbejder ofte på gadeplan.

Amnestys Urgent Actions beskriver, hvordan mord på åben gade tolereres af offentligheden, og dokumenterer i detaljer de blodige angreb på bl.a. to transkønnede aktivister fra Fernandas organisation, OASIS: ”Fire mænd på motorcykler, som vidner siger var iført politiuniformer, beordrede dem til at stoppe, og skød dem. Paulina blev ramt to gange i hovedet: hun døde få minutter efter. Sulma blev ramt tre gange, men overlevede, og er i kritisk, men stabil tilstand på hospitalet. Hun kan kun tale med stort besvær, da en af kuglerne smadrede alle hendes forreste tænder.”

I forbindelse med episoden kommenterer Amnesty International: ”Det er almindeligt kendt at politiet har udsat transkønnede for systematiske krænkelser, deriblandt trusler, chikane og voldtægt, og OASIS frygter at de også kan være ansvarlige for, eller meddelagtige i, denne ”sociale rengøring”, deriblandt de seneste drab.” (egne oversættelser)

Kilder

    Amnesty International: Submission to the UN Universal Periodic Review
    http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR34/004/2012/en

    Amnesty International: Submission to the UN Human Rights Comittee
    http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR34/001/2012/en

    Amnesty International Urgent Actions:

        http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR34/031/2000/en/8d348015-de9e-11dd-b378-99b26579b978/amr340312000en.html

        http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR34/044/2005/en/2f773836-d474-11dd-8743-d305bea2b2c7/amr340442005en.html

Kontakt

Emil Cronjäger og Stine Larsen, T-Refugee: 60610566 / t.refugee@gmail.com

T-Refugee Project er en støttegruppe for transkønnede flygtninge, der arbejder på ændre praksis & udlændinge lovgivningen i Danmark. De opfordrer til at Danmark anerkender transkønnedes ret til at få asyl på baggrund af status som transkønnede. T-Refugee Project kræver at Danmark følger FN-resolutioner & flertallet af EU-lande på dette område.

Yderligere Informationer:

    T-Refugee's hjemmeside: www.tlounge.dk/trefugee

    Seniorforsker Ninna Nyberg Sørensens kommentar om sagen på DIIS hjemmeside: http://www.diis.dk/sw122233.asp

    Facebook: https://www.facebook.com/savefernandamilan.fernanda.1