You are here

21.509 mangler sosu praktikpladser - 32.636 med tekniske skoler

Tal fra SOSU-skolerne afslører, at Undervisningsministeriets praktikpladsopgørelse er mangelfuld. Reelt mangler omkring 21.509 elever en praktikplads.

Ifølge landets social- og sundhedsuddannelser har SOSU-skolerne i år måttet afvise 10.382 kvalificerede ansøgere, fordi de mangler praktikpladser. Det er flere, end der er optaget.

I modsætning til de øvrige erhvervsuddannelser optager social- og sundhedsskolerne nemlig kun elever, som i forvejen er sikret en praktikplads. En lille forskel som gør de afviste SOSU-ansøgere usynlige i Undervisningsministeriets opgørelse over praktikpladsmanglen.

Læs resten på:
/ 21.509 mangler praktikplads (Arbejderen.dk) (16. august 2012)

Hjernedødt.

Kommuner & regioner må igang med at oppe sig med flere praktikpladser.

”Regeringen taler om en uddannelsesgaranti men glemmer, at der også skal laves en praktikpladsgaranti på det offentlige område, hvis vi skal sikre, at der er nok uddannede inden for social- og sundhedsområdet til at dække, når de store personalegrupper går på pension i løbet af de kommende år,” siger forbundssekretær, Nanna Højlund, som er ansvarlig for FOAs uddannelsespolitik.

”Vi ser her en stor gruppe af unge, der er motiverede for at starte på en uddannelse, men som bliver afvist, fordi kommuner og regioner ikke tilbyder nok praktikpladser. Det sender da et helt forkert signal til de unge,” siger hun.

/ 10.000 afviste på SOSU-skolerne (Foa.dk) (13. august 2012)

Det er jo noget kortsigtet, at man af hensyn til EUs finanspagt til stram offentlig budgetstyring ikke prioriterer penge til praktikpladser.

At det viser sig at tallet er dobbelt så højt som først omtalt tidligere på ugen gør det bare sagen endnu værre.

Udover de 21.500 der gerne ville tage en uddannelse, er der også på tekniske skoler 11000, som ikke kan færdiggøre deres udannelse primært i den private sektor for elektrikere, mekanikere & andre uddannelser.

11.127 elever ledte med lys og lygte efter en praktikplads ved udgangen af juni 2012. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det svarer til en stigning på 16 procent i forhold til samme tid sidste år.

/ 11.000 unge mangler en praktikplads (Fagbladet3F.dk) (13. august 2012)

Der blev godt nok indgået en aftale sidste år i forbindelse med dette års finanslov, som skulle give 10.400 flere praktikpladser:

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har indgået en ”Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”, hvor der afsættes cirka 2,6 milliarder kroner til at skaffe 10.400 ekstra praktikpladser.

/ Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 (Uvm.dk) (15. november 2011)

Uden den ville det da have stået endnu værre til.

Men det er alligevel for lidt.

30. juni var der altså 32.636, der manglede en praktikplads.

Her spiller EUs finanspagt en ikke ubetydelig rolle.

Den fastlægger den overordnede økonomiske ramme.

& det er jo torskedumt ikke at bruge penge på praktikpladser, når alternativet kan blive kontanthjælp for disse mange unge.

God nat. kapitalisme.