You are here

Den brutale konkurrencestat

- Konkurrencestaten har til opgave at mobilisere alle samfundets ressourcer for, at dette samfund kan konkurrere med andre. I modsætning til velfærdssamfundet, der forsøgte at beskytte flere af produktionsfaktorerne, herunder arbejdskraften.

Det siger professor Ove Kaj Pedersen fra CBS, når han skal forklare, hvad det er for en stat, det danske samfund er på vej ind i: Konkurrencestaten.

- Det er en stat, som kræver noget af den enkelte. Det er en stat, som pålægger pligter, og som hele tiden tilstræber at effektivisere sig selv, siger Ove Kaj Pedersen.

Ifølge ham er det globaliseringen, der har kastet nationerne ud i en konkurrence, hvor helt andre hensyn end velfærd spiller den væsentlige rolle.

Professor Ove Kaj Pedersen har skrevet en bog om den stat, der er ved at tage form. I den forbindelse er han gæst i denne udgave af Krause på tværs, hvor der også bliver bragt interviews med socialdemokraten Mogens Lykketoft og den tidligere finansminister og topdirektør Knud Heinesen.

/ Den brutale konkurrencestat (DR Online) (28. februar 2012)

Jeg har manglet en knag, som jeg kunne hænge den politiske udvikling op på som er sket de sidste mange år med "reformer".

Den har jeg fået med begrebet konkurrencestaten, som kan spores tilbage til Lissabon-strategien fra år 2000 med øgning af arbejdsudbuddet i EU-landene med krav om reformer af blandt andet efterløn, øgning af folkepensionsalderen til 75 år for nyfødte & reduktion af mennesker på førtidspension.

Konkurrencestaten bliver idag omfavnet af alle partier med undtagelse af Enhedslisten her i Danmark.

SF & Socialdemokraterne har med reform af førtidspension- & fleksjob samt ikke mindst skattereformen 2012 endegyldigt valgt konkurrencestatens målsætning, der reelt vejer alle borgere på deres arbejdsevne & kobler deres værdi for samfundet sammen med det.

Kun hvis man kan yde har man retten til at ytre sig.

Alle andre skal krybe langs gulvpanelerne.

Men hvad med demokratiet ?

Hvad med menneskers ret til at have deres egen selvstændige mening ?

Konkurrencestaten er det mest ækle begreb, jeg er stødt på.

Den vil reducere mennesker på arbejdsmarkedet til det samme som en møtrik i produktionen.

Det er nyliberalisme med et falsk anstrøg af glasur for at "sikre velfærden".

Men presset på velfærden vil blive øget, for de afledte mindre skatteindtægter vil sætte det offentlige under yderligere pres.

Der er stadig ingen velfærd uden skat !