You are here

Staten har stillet Kr. 239 Mia. til rådighed for de danske banker

Der er ydet statsgaranti til 50 banker på Kr. 193 Mia.
& staten har indskudt ca. Kr. 46 Mia. fordelt på 43 pengeinstitutter:

Det står i et svar til Enhedslistens medlem af Folketinget Frank Aaen fra den 14. marts 2012:
/ http://www.ft.dk/samling/​20111/beslutningsforslag/b43/​spm/9/svar/865621/1091677/​index.htm

Indtil videre skønnes det, at staten tjent Kr. 9,89 Mia.

Men der er ikke lavet et regnskab for 2011 for Finansiel stabilitet.

/ Svar på spørgsmål 9 B43 til Frank Aaen (Ft.dk)

Uden fundingomkostninger fik staten i 2011 6,5% i rente af indskudene i bankerne på Kr. 46 Mia.
Via
[/ http://www.ft.dk/samling/​20111/beslutningsforslag/B43/​spm/9/index.htm]

Den største modtager af indskud var jo som bekendt Danske Bank med Kr. 24 Mia., som banken har sagt at den vil indløse. Det er muligt her fra 2012 af.

Men hvis du har Danske Bank, så få dig en ny bank.

De har jo blandt andet indefrosset Roj TVs penge af egen drift & tager ekstrarenter fra socialt svage.

/ Roj TV under administration (Arbejderen.dk) (8. februar 2012)

&

/ Bankerne tørrer regningen for krisen af på de fattige kunder (Politiken.dk) (27. februar 2012)

Sådan er kapitalismen.