You are here

Pointsystem: S - SF laver bytte bytte pointmand

Skabsocialistiske Folkeparti & Socialdemokraterne laver en bytte bytte pointmand med regeringen.

/ S og SF fremlægger eget pointsystem (DR Online) (17. november 2010)

S - SFs pointsystem er en mildere udgave af regeringens.

Men dermed udviser S - SF manglende politisk mod & ser mere ud som villige administratorer af den nuværende regerings politik.

Istedet vil S - SF indfange midtervælgerne med en taktik, som skal sætte udlændingespørgsmålet uden dagsordenen i den komende folketingsvalgkamp.

Tilbage står, at integration & udlændingespørgsmålet kun er vigtig for 5 % af vælgerne:

Den seneste måling foretaget af Epinion september 2010 viser, at 49 procent af vælgerne mener, at velfærd er et vigtigt emne, mens 20 procent anser økonomi, herunder finanskrisen som vigtig. Kun fem procent nævner integration og udlændingespørgsmål.

/ Udlændingedebatten raser men vælgerne er ligeglade (information.dk) (13. november 2010)

Jeg kan så konstatere, at det primære for S - SF er at få regeringsmagten & bøje alle de principper som er nødvendigt for at vinde de 5 % af vælgerne.

Vejrhaner er vel nok det, som bedst beskriver SF idag...