You are here

Nej tak til Venstres danskhed

Søren Pind opfordrer til at droppe integrationsbegrebet til fordel for »assimilation«, der betegner målet om, at indvandrere ikke blot skal fungere i det danske samfund, men være ‘rigtig danske’.

Politisk ordfører for Venstre Peter Christensen, der beskriver budskabet med den kontante melding;

»Skik følge eller land fly!« Han betoner, at »vi har vores måde at leve på i Danmark, og den skal vi ikke gå på kompromis med.«

/ Venstre-profiler: Integration er passé (information.dk) (7. november 2010)

Jeg tror vist lige, at vi skal se på Venstres "danskhed".

Lars Løkke lægger ud:

Lars Løkke Rasmussen understreger, at forbud vil stride imod såvel grundloven som Venstres frihedsidealer. Men samtidig viser fravalg af dansk tv og danske skoler, at de grundlæggende frihedsrettigheder kan bruges forkert.

»Problemet opstår, når de grundlæggende frihedsrettigheder bruges på en måde, som de ikke oprindeligt var tiltænkt. Hvis man ikke forstår det dilemma, så står vi med et megaproblem,« siger statsministeren.

/ Løkke: Arabisk satellit-tv er et problem (information.dk) (3. november 2010)

Menneskerettigheder er ikke noget, som skal godkendes af landets magthavere & der findes ikke nogen facitliste for brug af de grundlæggende & universelle menneskerettigheder. Venstre & især landets statsminister skal ikke fungere som overdommer for, hvordan andre mennesker udøver deres liv. Sålænge man holder sig på den rette side af gældende straffelov, så skal statsmagten ikke blande sig i den enkeltes liv.

Hvordan udlever Venstre så danskheden ?

Ja, vi kan lægge ud med tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen som konsekvent løj om grundlaget for Irak-krigen 2003. Han udtalte offentligt, at masseødelæggelsesvåben ikke var en del af Folketingets beslutning. Men ordet blev nævnt hele 10 gange i beslutningsforslaget, der dannede grundlag for dansk deltagelse i angrebskrigen mod Irak.

Læs / beslutningsforslaget B 118 af 18. marts 2003 her

Tidligere skatteminister Kristian Jensen fik i 2009 en næse af samtlige partier i Folketinget for brud på Grundloven i forbindelse med at udskyde virksomheders momsindbetalinger uden lovgrundlag.

Læs mere her:
/ Skatteminister Kristian Jensen opfordres til at gå efter "næse" for Grundlovsbrud

Samtidigt glemte skatteministeriet under Kristian Jensens ledelse at underrette EU-kommissionen om grøn omlægning af bilbeskatning.

Loven måtte genfremsættes igen i Folketinget, da skattelove åbenbart idag skal godkendes af EU-kommissionen for at få retskraft herhjemme.

Loven var blevet vedtaget i Folketinget efter 3 gange, men en forglemmelse om underretning til EU-kommission satte en gældende lov efter Grundloven ud af kraft ! Men det står der ikke noget om i Grundloven !

Læs mere her:
/ Grundlovsbrud: Kristian Jensen glemte at få godkendt en lov hos EU-kommissionen

Nuværende finansminister Claus Hjort Frederiksen tillod & begik regelret fejladministration i sin tid som beskæftigelsesminister.

I modstrid med gældende lov blev ægtefæller på kontanthjælp, hvor den ene var i ordinært arbejde omfattet af 300 timers reglen.

Mennesker på sygedagpenge blev del af et forsøg med aktivering uden lovgrundlag & mistede uden lovgrundlag deres sygedagpenge.

/ Claus Hjort Frederiksen så stort på Grundloven og satte beskæftigelsesforsøg igang med sygemeldte i strid med loven  (9. marts 2009)

Se andre eksempler på Claus Hjorts embedsførelse her, som gav Jesper Tynell fra DR P1 Orientering cavling-prisen:

/ 5 magt- og embedsmisbrugseksempler begået af Claus Hjort Frederiksen

Senest har Søren Pind været fremme i skoen med gratis bolig samtidigt med at han lavede lobbyarbejde for vedkommende udlejer:

Boede gratis hos boligspekulant
5. november – Samtidig med at udviklings­minister Søren Pind (V) i det skjulte talte ejendomsspekulanters sag i regeringen, boede han ifølge Jyllands-Posten i 2008 gratis i et rækkehus i Klampenborg ejet af en af selvsamme spekulanter.

/ Problemsager preller af på Pind (Information.dk) (10. november 2010)

Samtidigt har regeringen & DF indført Kafka-domstole med både hemmelig retspleje, advokater & beviser. Kafka-domstole, der er modstrid med Grundlovens målsætning om offentlig retspleje & som hører hjemme i en politistat. 

Samlet set tegner der sig et billede af et Venstre, som trænger til at blive smidt på porten.

For Lars Løkke Rasmussens danskhed er ikke noget, jeg vil forbindes med.

I det hele taget er Lars Løkke Rasmussens ikke min statsminister. Han er de rige egoisters statsminister.

& det kan kun gå for langsomt med at få en ny regering. Det kan næsten ikke blive værre end det er nu.