You are here

Regeringen gjorde bankerne opmærksomme på billig dansk bankgaranti

Den danske regering har aktivt sørget for, at de banker, der har søgt og fået del i en individuel statsgaranti, slipper med to tredjedele af den pris, som EU ellers har bestemt.

Regeringen kendte nemlig til EU’s planer om at hæve kravet til bankernes betaling for garantien med omkring 50 procent, og benyttede det til at opfordre bankerne til at skynde sig at benytte garantien inden. Det kan koste staten dyrt.

Den nye statsgaranti afløser den generelle statsgaranti, som udløber den 30. september. Den gælder i tre år.

/ Staten betaler dyr bankregning (Arbejderen.dk) (31. august 2010)

Anders Samuelsen anser de ialt Kr. 364 Mia. i statsgaranti som en finesse:

Men som partileder og oven i købet politisk-økonomisk ordfører må du vel have gjort dig nogle tanker, da du stemte for bankpakkerne?

– Nej. Sådan fungerer det ikke. Vi har stemt for bankpakken II i tiltro til, at ministeriet har styr på tingene. Vi kan jo ikke sætte os ind i alle finesserne. Så det har jeg ingen mening om, siger Anders Samuelsen til Arbejderen.

(...)

Det fik daværende erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen tll straks at gå ud og advare bankerne om den kommende gebyr-forhøjelse, samtidig med at hun opfordrede dem til at skynde sig at søge om statsgarantien inden 1. juli.

50 banker reagerede på opfordringen. Havde de søgt senere end 1. juli i år, ville det højere gebyr have bidraget med yderligere omkring 700 millioner kroner til statskassen.

Til sammenligning koster regeringens beskæring af børnechecken børnefamilierne 350 millioner kroner i 2011 og 725 millioner kroner i 2012.

/ Børnene betaler for bankpakke (Arbejderen.dk) (2. september 2010)

En finesse, der svar til 25 % af den samlede produktion i Danmark:

Den har over 60 banker benyttet sig af, og staten har allerede en garantisum på 364 milliarder kroner ude at svømme. Det svarer til 25 procent af alt, hvad der bliver produceret af varer og tjenesteydelser i Danmark i et helt år – det såkaldte bruttonationalprodukt.

Garantien gælder lån til bankerne. Hvis en bank, der har lånt penge med statsgaranti, misser blot et enkelt afdrag til rette tid på lånet, behøver långiveren ikke så meget som at rykke for betalingen. Långiveren udfylder blot en blanket med det krævede beløb, mailer den til staten og får straks udbetalt pengene ved (stats)kasse 1.

/ Regningen er ikke betalt (Arbejderen.dk) (31. august 2010)

Fra den 30. september 2010 dækker indskydergarantien op til Kr. 750.000,- for indestående i banken mod nu alle pengene.


Det er da noget af en service, som Lene Espersen på vegne af regeringen yder bankerne.

Så får regeringspartierne sikkert et fedt tilskud fra bankerne i støtte op til næste valg...

Nøjagtig som de gjorde op til valget i 2007:
/ Banker betalte regeringens valgkamp (Denmarkonline.dk) (7. januar 2009)

Men der er selvfølgelig ingen sammenhæng der...

Eller også er der.