You are here

Politiet fik tilført Kr. 651 Mio. i 2009 og 2010 for at dække underskud

Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 har afsluttet sit arbejde med en rapport, der nu er afleveret til regeringen.

I lyset af politiets betydelige underskud i 2008 og for at sikre ro om politiets økonomi i den resterende del af flerårsaftaleperioden (dvs. til og med 2010), besluttede regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i juni 2009 at tilføre politiet og anklagemyndigheden i alt 651 mio. kr. i 2009 og 2010.

Samtidig blev det aftalt at igangsætte en gennemgribende budgetanalyse af politiet og anklagemyndigheden. Regeringen nedsatte derfor et udvalg, der bl.a. skulle komme med anbefalinger til, hvordan politiets og anklagemyndighedens ressourceanvendelse kan effektiviseres, og hvordan der kan sikres en større gennemsigtighed og bedre styring af politiets og anklagemyndighedens økonomi fremover.

/ Et professionelt og veldrevet dansk politi (Justitsministeriet.dk) (3. juni 2010)

Også omtalt på Finansministeriets hjemmeside samme dag:
/ Et professionelt og veldrevet dansk politi (FM.dk)

Via
[Politianalyse er en papirtiger (DR Online - P1 Orientering), 23. juli 2010 ]