You are here

Politisk flertal for ændring af terrorlov

Tal fra Justitsministeriet viser, at teleselskaberne alene i 2008 registrerede, hvad der svarer til 82.000 oplysninger pr. dansker. Samme år benyttede politiet sig af informationer fra teleskaberne i 134 tilfælde.

»Lad os antage, at der kun var gjort brug af oplysningerne i ét tilfælde, men at man til gengæld havde forhindret, at terrorister sprængte en atombombe i København med det resultat, at 1,5 millioner danskere ville dø. Det relevante er ikke, hvor mange gange, oplysningerne er blevet brugt, men hvad de er blevet brugt til,« siger Tom Behnke, retsordfører, Det Konservative Folkeparti.

Tom Behnke har tiltro til, at politiet kun benytter oplysningerne i de tilfælde, hvor der er tale om meget alvorlig kriminalitet. Derfor mener han også, at de andre lande i EU overdriver, når de omtaler loven som et indgreb i borgernes personlige frihed.

»Vi opfylder ikke kun EU-direktivet. Vi overopfylder det. Man skal være opmærksom på, om vi drives af rationale eller en imaginær frygt. For i øjeblikket er vi fuldstændig panikslagne, så snart vi hører ordet terror,« siger Lone Dybkjær.

/ Politisk flertal for ændring af terrorlov (information.dk)

Lad mig antage, at Tom Behnke var drevet af kampen for at bevare retsstaten & sørge for at anti-terrorloven ikke blev brugt på andre områder end terrorbekæmpelse. Desværre illustrerer Tom Behnke det fristende for Politiet at benytte allerede lovgivningen til andet end terrorbekæmpelse.

Sidste år kom det også frem at "slettede" data ældre end et år gamle var blevet udleveret til politiet:

/ Teleselskaber udleverer "slettede" data til politiet (Logningsbekendtgørelsen) (30. juni 2009)

Iøvrigt består logningen af data kun i afsender & modtager information, så det tænkte eksempel fra Tom Behnke holder ikke. Datalogningen herhjemme indeholder altså ikke selve indholdet af emails, sms'er & samtaler.

Medmindre Tom Behnke ved noget, som vi andre ikke kender til...

Men husk lige at anti-terrorlovene gav mulighed for at udlevere Camilla Broe til USA for noget, der var foregået før ændringen af lovgivningen. Det udgjorde et markant brud på retsstaten, hvor man ikke tidligere kunne gøres ansvarlig eller anklages for noget begået før lovændringen. En udlevering for noget, som var iøvrigt var forældet i USA.

Men desværre breder datalogningen sig.

/ 19 nye spion-bokse overvåger dine mails til det offentlige (24. marts 2010)