You are here

Status for bankpakke 2: Udlån på ialt 63 mia. kr. fra staten

Økonomi- og erhvervsministeriet melder nu ud, at i alt 50 danske banker har ansøgt om lånetilsagn på 63 mia. kr. 35 mia. kr. er udbetalt via bankpakke II. (Opdateret 14.01)

50 banker: "Lene, lån os 63 mia. kr." (Berlingske Business.dk) (1. juli 2009)

De danske banker har bedt staten om lån på 42 milliarder kroner. 8 ud af de 10 største banker har søgt om et kapitalindskud på knap 36 milliarder kroner. Derudover har Nykredit bank søgt om penge for kreditforeningsdelen af bankpakke 2.

Realkreditinstitutterne har bedt om lån på ialt 21 milliarder kroner. 

Danske Bank står alene for et lån på 26 milliarder kroner.

Det er kun Arbejdernes Landsbank og Nordea blandt de største danske banker, som ikke har søgt om del i bankpakke 2.

Jyske Bank, Sydbank, FIH erhvervsbank, Spar Nord Bank, Amagerbanken og Alm. Brand Bank har også søgt om penge fra bankpakke 2.

85 af de små banker & sparekasser har ikke søgt om penge, da de er bundsolide.

Der er ialt omkring 130 banker & sparekasser i Danmark.

De 100 pengeinstitutter i foreningen Lokale Pengeinstitutter kunne ialt låne 11 millarder kroner, men 35 har kun søgt om om lån på imellem 8-9 milliarder kroner.

Oprindeligt indeholdte bankpakke 2 ialt lån for 100 milliarder skattekroner til banker og realkreditinstitutter, men en del banker er endt i det finansielle afvikllingsselskabet (Finansiel Stabilitet) og det samlede udlån er reguleret ned til 87 milliarder. Da Nordea ikke har valgt at låne af den danske stat bliver udlånsloftet yderligere reduceret med knap 10 milliarder

Dermed var der reelt 55 milliarder kroner til bankerne alene. Men "lånebehovet" endte på 42 milliarder kroner.

For at finansiere bankpakke 2 skal staten udstede flere obligationer. Udlånene til bankerne & realkreditinstitutterne vil give en renteindtægt på imellem 3,5 til 6,3 milliarder kroner. Banker og realkreditinstitutioner skal betale i gennemsnit 10 procent i rente, som løber over minimum 3 år.

EU-regler gør, at staten ikke kan kræve lånene indfriet efter de 3 år da lånene indgår som kerne hybrid kapital. I princippet er bankpakke 2 lånene uendelige.

Sålænge banken låner penge af staten må den ikke udbetale udbytte eller tilbagekøbe egne aktier. Efter oktober 2010 med udløbet af Bankpakke 1 må banken gerne udbetale udbytte, men kun af det løbende overskud. Bankpakke 2 lægger også bånd på direktionens lønninger. Bankerne må ikke forlænge eller begynde nye aktieoptionsprogrammer, sålænge den har statslån.

kilde:
Store banker tømmer den nye bankpakke, Berlingske Business, s. 6, d. 2. juli 2009

Banker i Finansiel Stabilitet idag er:
EBH Bank, Fiona Bank, Løkken Sparebank, Straumur Burdaras Investment Bank & Gudme Raaschou Bank.

Kommentarer

Den største tyveri i Danmarks og verdens historie. mening er at træk penge ud af samfund og circulation, så vi ikke har nok penge og mange ikke kan betaler deres gæld. den bedste måde at skabe en økonomisk krise og at tvinger danskerne at accepterer Euro.
Del 2 af økonomiske krise kommer snart. oktober eller november 2009? en krise som verden ikke har set før.

Hvor lang tid går der før Danskerne vågner op og se den enorm landforræderi af politikerne. De vil skabe en Verdens Orden med en enkelt møntenhed. Phønix

Unskyld min dårligt grammatik