You are here

Asylbedrag: Flygtningenævnet støtter sig til forkert konvention

Den nuværende formand for flygtningenævnet landsdommer B.O. Jespersen kommer til at afsløre asylbedraget i en mail til Information:

Og Bent Ove Jespersen tilføjer:

"Jeg vil gerne understrege, at nævnet lytter til UNHCR og tillægger anbefalingerne stor vægt. Blandt andet derfor har nævnet i 2008 givet asyl til mere end halvdelen af alle irakere. Men anbefalingerne er ikke retsligt bindende. Det er derfor nævnet, der selvstændigt afgør, hvilken vægt anbefalingerne skal tillægges ved behandlingen af de enkelte asylsager. Denne praksis for anvendelse af baggrundsoplysninger er i overensstemmelse med praksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har anlagt samme vurdering af den generelle sikkerhedssituation i Irak som nævnet."

Kim U. Kjær, lektor i udlændingeret ved Københavns Universitet, siger til gengæld:
"(Den Europæiske) Menneskerettighedskonventionen opererer med et anderledes flygtningebegreb end (FNs) Flygtningekonventionen. Derfor anvender Menneskerettighedsdomstolen i sagens natur et helt andet vurderingsgrundlag, hvilket domstolen i øvrigt også klart tilkendegiver i dens praksis. At sammenligne de to flygtningebegreber svarer til at sammenligne æbler og pærer. At sidestille de to størrelser er retsligt uholdbart."

Flygtningenævnet: Kritikken beror på en misforståelse (Information.dk)

FNs Flygtningekonvention af 1951 er endda skrevet ind i udlændingelovens § 7, stk 1:

Flygtningekonventionen er skrevet ind i den danske Udlændingelov § 7, stk. 1: ’Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til en udlænding, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951.’

Ingen grund til bekymring.

Politikkerne på Christiansborg ved det godt og derfor kommer der heller ikke et ramaskrig over denne afsløring.

Vend bare tilbage til tornerosesøvnen... :/

Er du trods dette blevet vækket, så besøg Kirkeasyl.dk og støt dem enten på facebook eller med et økonomisk bidrag eller en underskrift på hjemmesiden.