You are here

Helsingør politi ville lukke hjemmeside

TV2 Nyhederne kl. 19.00, d. 10. april 2006

Afskrift af indslag 

Ville lukke hjemmeside

Fra TV2 Nyhederne kl. 19 d. 10. april 2006Jess Dorph Petersen (JDP):
Ledelsen i Helsingør politi har brudt reglerne, da den ville have en privat hjemmeside lukket.
Politiet har nemlig uden den nødvendige dommerkendelse kontaktet en internetudbyder og bedt ham om lukke siden, som viser en families kamp imod systemet i kommunen.

Speaker Line Gertsen (LG):
Her er familien Eliasen. De har fået tvangsfjernet 5 børn. De har lavet en hjemmeside skærmbillede Kronborglisten.dk(Den her),
hvor de bruger stærke udtryk om politiet og kommunens sagsbehandling. Peter Wendelboe har leveret hjemmesidens styresystem. En dag modtager han et underligt opkald.

Peter Wendelboe (PW), Direktør SmartCMS
”Jeg bliver ringet op af en politimand, som præsenterer sig som fra politiet i Helsingør.”

LG:
Det er en politimand, der er i røret. Politimanden vil have hjemmesiden lukket.

PW:
Jeg forklarer ham for det første, at jeg ikke er udbyderen men jeg har leveret den skrivemaskine som Lisbeth Eliasen har skrevet sin side på. Og at jeg ikke har lovhjemmel til at lukke den. Og det skal der ihvertfald en dommerkendelse til. Og så siger jeg til ham, at jeg ikke kan lukke den bare fordi en politimand ringer til mig. Så siger han; Det er ikke bare en politimand. Det er politiets øverste ledelse.

Båndet telefonsamtale 9. marts 2006.

Politiinspektør, Helsingør politi:
Helsingørs politis øverste ledelse har henvendt sig.

PW:
Er du politimester ?

Politiinspektør:
Jeg er politiinspektør.

PW:
Politiinspektør ?

Politiinspektør:
Ja.

PW:
Det er sådan meget højt op i graderne ?

Politiinspektør:
Det er rigtigt højt oppe.

LG:
Det er istrid med retsplejeloven. Hvilket har fået retspolitisk ordfører Line Barfod op ad
stolen.

Line Barfod (LB), Enhedslisten:
Jeg mener ikke, det er en retsstat værdig, at politiet går ud og prøver at true den der er kommet med et system eller udbyder noget på en hjemmeside. Istedet for at direkte til den, der er kommet med udtalelserne. Istedet for at gå til retten og få en dommerkendelse om, at her er der en begrundet mistanke om at udtalelserne kan være strafbare.

LG:
Hun har stillet spørgsmål til Anders Fogh Rasmussen i sagen. Han ventes at svare efter påske.

PW:
Det virker fuldstændig amatørisk, at en højtstående politimand kan ringe til mig og tro at
han uden dommerkendelse kan få mig til at lukke en hjemmeside, som jeg ikke selv er ejer af eller redaktør af og har ansvar for. En højtstående politimand fra Helsingør politi burde vide, hvordan dansk lov er.

JDP:
Og ledelsen i Helsingør politi har ønsket idag at kommentere sagen her om hjemmesiden. Vice
politimester Finn Mikkelsen siger til TV2 Nyhederne at politiet nu skal redegøre over for justitsministeriet, hvad der er sket. Og først derefter vil man udtale sig.

Sidst revideret
11. april 2006 - kl. 3:45

Kommentarer

STATSMINISTERIET
Dato: 2. maj 2006

Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. S 3869 stillet af Line Barfod (EL) (ft.dk).

Spørgsmål:

"Hvordan stemmer det med statsministerens opfattelse af ytringsfriheden, at politiet kontakter hjemmesideudbydere for at få dem til at lukke hjemmesider frem for at kontakte hjemmesidens ejere og så, hvis de nægter at lukke hjemmesiden, at søge at skaffe en dommerkendelse?"

Svar:

I begrundelsen for spørgsmålet er der henvist til Helsingør Dagblads omtale fra den 30. og 31. marts 2006 af en sag, hvorefter Helsingør Politi skulle have opfordret en internetudbyder til at lukke en hjemmeside på internettet.

Statsministeriet har indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet, der har indhentet en udtalelse fra Politimesteren i Helsingør, der har oplyst følgende:

"I begyndelsen af marts 2006 blev Helsingør Politi opmærksom på, at der på internettet eksisterer en hjemmeside, som er talerør for "Kronborglisten", der angiver at være en lokalpolitisk gruppering i Helsingør. Ifølge hjemmesiden er Lisbeth Eliasen borgmesterkandidat og Jens Valbek kandidat for listen.

Det fremgår af udskriften af den pågældende hjemmeside, at denne indholdsmæssigt på det pågældende tidspunkt ikke indeholdt oplysninger om Kronborglistens politiske synspunkter, når bortses fra listens slogan ("Borgerne skal i Centrum" og "Kronborglisten vil politik i øjenhøjde"). Hjemmesiden domineres derimod helt af kommentarer til Helsingør kommunes sagsbehandling i forbindelse med tvangsfjernelse af Lisbeth Eliasen og Jens Valbeks børn samt politiets bistand til gennemførelse af kommunens beslutninger.

I den forbindelse betegnes navngivne og til dels afbildede byrådspolitikere og embedsmænd som "ikke normale" og "magtsyge", ligesom betegnelsen "Gestapo" anvendes i flæng. Helsingør Politi omtales som "volds-politi" og "Gestapo-politi", ligesom en navngiven og afbildet vicepolitikommissær omtales som "unormal", "med store familiemæssige problemer" og med "store meen i hans hoved".

Det kunne konstateres, at adgangen til siden skete via adressen www.smaertcms.dk/user/kronborglisten. Endvidere kunne det konstateres, at der på siden www.smartcms.dk udbydes værktøjer til produktion af hjemmesider. I denne forbindelse kan henvendelse rettes til et telefonnummer tilhørende Wendelboe ApS, Kong Frederiks Vej 8 i Ålborg.

Da Helsingør Politi tidligere havde erfaret, at det ikke er muligt at etablere kontakt til, endsige dialog med, Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, og da det ud fra de foreliggende oplysninger måtte antages, at hjemmesiden var hostet af Wendelboe ApS, rettede politiinspektør Knud Stadsgaard den 9. marts 2006 – for ikke at skabe unødig dramatik omkring hjemmesiden – telefonisk henvendelse til Peter Wendelboe og ikke til Lisbeth Eliasen og Jens Valbek. Formålet med henvendelsen var at få oplyst, hvem der havde adgang til at redigere den omhandlede hjemmeside og dermed kunne bære ansvaret for dens indhold. Politiinspektøren forespurgte i denne forbindelse, hvorvidt der blev foretaget nogen form for screening eller filtrering af hjemmesider udarbejdet under anvendelse af de udbudte værktøjer, og han tilkendegav i denne forbindelse, at Kronborglistens side formentlig indeholdt strafbare ytringer. Wendelboe oplyste under samtalen, at der ikke fra hans side fandt nogen form for kontrol sted med hjemmesidens indhold, at han ikke mente at have noget ansvar for hjemmesidens indhold, men at han, der var på god fod med Lisbeth Eliasen og Jens Valbek, ville drøfte sidens indhold med disse. Der blev ikke i forbindelse med henvendelsen fra politiinspektørens side stillet krav om eller påbudt lukning af hjemmesiden eller nogen del heraf, hvilket der heller ikke ville være hjemmel til.

Det bemærkes i tilslutning hertil, at antagelsen af, at hjemmesiden hostes af Wendelboe ApS synes bekræftet af en udtalelse fra Peter Wendelboe, som gengives i Helsingør Dagblad den 31. marts 2006, hvorefter han ikke ønsker at blande sig i hjemmesidens indhold"…medmindre der er tale om f.eks. børneporno…".

Kort efter politiinspektørens henvendelse kunne det konstateres, at hjemmesiden var ændret, og at de betegnelser, der kunne indebære en overtrædelse af straffelovens § 121, var slettede. Overvejelser om at rejse sigtelse mod hjemmesidens ejer og formidleren blev derfor indstillet.

Imidlertid indeholder hjemmesiden nu på ny de nævnte tilkendegivelser, og det overvejes derfor igen, om der skal gøres strafansvar gældende.

Helsingør Politi har således ikke over for hjemmesidens ejer eller formidler stillet krav om hel eller delvis lukning af hjemmesiden."

Jeg kan henholde mig til Politimesterens besvarelse.


Fundet her: Besvarelse af S 3869.doc (HTM)[ft.dk] | Svar Nr. S 3869 endeligt (ft.dk)

Gid Danmark havde mange flere med samme format som Peter Wendelboe over for embedsfolk med diktatordrømme... :/

Hvis Peter Wendelboe har båndet telefonsamtalen og han bliver bedt om at lukke hjemmesiden, så har Politiet løjet.
Godt at der er nogen der stiller op mod magthavernes arrogance, men jeg vil indrøme, at de benævnelser overfor politiet ikke hører hjemme i sagen.
Hvis de kunne føre den til retten, hvorfor gjorde de det så ikke.
Men nu er ordene jo slettet.
Tak til Peter Wendelboe, p.g.a. ham trækker det sikkert ud med sovjetiske tilstande i Danmark.