You are here

Halvering af udgifter til offentlig retshjælp fra 2006 til 2007

I forlængelse af indlægget igår om retshjælpen, der forsvandt har jeg gravet frem, at udgifterne til offentlig retshjælp med ændringen er mere end halveret fra 2006 til 2007.

2004

2005

2006

2007

Almindelig retshjælp

8.934.517 kr.

8.581.529 kr.

7.772.889 kr.

4.141.700 kr.

Udvidet retshjælp, almindelig del

7.449.400 kr.

7.178.100 kr.

6.755.266 kr.

2.990.272 kr.

Udvidet retshjælp, udvidet del

8.146.890 kr.

7.521.579 kr.

6.877.205 kr.

3.424.384 kr.

24.530.807 kr.

23.281.208 kr.

23.405.161 kr.

10.556.355 kr.

Folketingets web 2007-08 spm 447 retsudvalget (ft.dk)

Det forudsættes blandt andet i et svar på en henvendelse til en advokat Hans Boserup, Sønderborg, at forvaltningsmyndigheder altid lever op til deres vejledningspligt i henhold til forvaltningslovens § 7. Konkret skrev justitsminister Lene Espersen i et svar d. 23. oktober 2007, at:

De nævnte bemærkninger skal ses i lyset af, at forvaltningsmyndigheder er forpligtet til at yde vejledning og bistand i fornødent omfang efter forvaltningslovens § 7, og at den ændrede ordlyd derfor ikke kan antages at have nogen praktisk betydning.

Svar til retsudvalgets bilag 666 stillet via spørgsmål 440 2006-07 (ft.dk)

Det er derfor, at offentlig retshjælp ikke længere gives til sager hvor der er en forvaltningsmyndighed ind over per 1. januar 2007. I betragtning af den igangværende sag om Integrationsministeriets forvaltning af EU-reglerne for familiesammenføring må det siges ikke at holde i den virkelige verden.

Forvaltningslovens §7

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.
Kilde: Forvaltningsloven på retsinformation.dk

En vejledningspligt, om hvilken integrationsminister Birthe Rønn Hornbech sagde til TV2 News: "Vi kan ikke og skal ikke skrive alle muligheder, der er. Vi har ikke pligt til at være konsulent" Kilde: DR Online : Rønn: Intet nyt i EU-dom (29. juli 2008). Men det bliver jo interessant at se, hvad Folketingets Ombudsmand finder ud. Han har nok en lidt anden fortolkning.