You are here

Forening Oprørs appel på Folketingets hjemmeside

Line Barfod har stillet spørgsmål til statsminister Anders Fogh Rasmussen om Forening Oprørs appel. Appellen er inkluderet i spørgsmålet.

Læs den her 

Københavns Politi har tidligere kontaktet webhotel udbydere, men kan nok finde sig i et dillemma med dette tiltag fra Enhedslisten. Folketingsmedlemmer har med god grund immunitet plus sagen også i den grad handler om Grundlovens forbud imod censur og ytringsfrihed. Nu må vi se, hvad Københavns Politi gør med den her provokation fra de røde i Enhedslisten.

Via
[arbejderen.dk/opror]

§ 27
Stk. 1. Regler om ansættelse af tjenestemænd fastsættes ved lov. Ingen kan ansættes som tjenestemand uden at have indfødsret. Tjenestemænd, som udnævnes af kongen, afgiver en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.

§ 34
Folketinget er ukrænkeligt. Enhver, der antaster dets sikkerhed eller frihed, enhver, der udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende befaling, gør sig skyldig i højforræderi.

§ 57
Intet medlem af Folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i Folketinget kan intet af dets medlemmer uden Folketingets samtykke drages til ansvar uden for samme.

§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.

Grundloven af 1953 fra Folketingets hjemmeside